Opplæringsplikt

Kort fortalt

  • I Norge har alle barn opplæringsplikt. 
  • Opplæringen kan skje i offentlig eller privat skole, eller som privat hjemmeundervisning. 
  • Opplæringen skal normalt starte det kalenderåret barnet fyller seks år.
  • Rett og plikt til grunnskoleopplæring varer til barnet har fullført tiende skoleåret.

Rett til grunnskoleopplæring

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen en måned.

Plikt til grunnskoleopplæring

Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder. Plikt til grunnskoleopplæring faller bort hvis opphold utenfor Norge varer i mer enn tre måneder.

Fremskyndet eller utsatt skolestart

Etter sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foresatte, kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten med ett skoleår. Søknadsfristen er 15. januar.   

Hvis foresatte søker eller samtykker, kan kommunen la et barn begynne på skolen ett år før tiden etter sakkyndig vurdering. Barnet må ha fylt fem år innen 1. april. Søknadsfristen er 15. januar.   

Søk om fremskyndet eller utsatt skolestart

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring