Ulykkesforsikring

Kort fortalt

  • Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for alle barn i de kommunale grunnskolene i Nordre Follo.
  • Forsikringen gjelder fysisk skade forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse.

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder

  • innenfor skolens område og på naturlige nærområder i ordinær skoletid.
  • når eleven deltar i undervisning, lek, idrettsaktiviteter, turer, stevner mm. som foregår i regi av skolen. 
  • på direkte vei til og fra skolen.

Hva dekker forsikringen?

Ved ulykkeskader kan forsikringen dekke behandlingsutgifter (lege, tannlege og fysioterapi), eller ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Erstatning beregnes etter graden av medisinsk invaliditet.

Rimelige og nødvendige behandlingsutgifter kan dekkes når behandlingen er rekvirert av lege, og utgiftene ikke blir dekket av folketrygden eller andre. De fleste tannskader dekkes av folketrygden.  

Lover og regler

Hvordan melde skade?

Du må melde skade til skolen snarest, og senest innen ett år etter at skaden har skjedd.

Alvorlige skader (f. eks. brudd, hodeskader og tannskader) skal du melde til forsikringsselskapet på eget skademeldingsskjema som du får på skolen eller SFO.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din skole hvis du har spørsmål om ulykkesforsikringen for grunnskolene i Nordre Follo kommune. 

Se oversikt over skolene i Nordre Follo kommune