Heltid og deltid

Kort fortalt

  • 1., 2. og 3. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller tolv timer per uke. Tolv timers opphold per uke er gratis for 1., 2. og 3. trinn. 
  • 4. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller to dager per uke.  
  • De som har deltidsplass kan kjøpe enkeltdager i tillegg. 
  • Opphold i ferier må bestemmes i samarbeid med SFO-leder. 

Plasstyper på SFO

1., 2. og 3. trinn 

1., 2. og 3. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller tolv timer per uke. Tolv timers opphold per uke er gratis for 1., 2. og 3. trinn, men timene må være uten opphold gjennom dagen, bortsett fra skoletiden.

De tolv gratis timene blir trukket fra oppholdstiden du har valgt gjennom plasstyper. Ordningen gjelder alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud, også i ferier. De tolv timene per uke i ferier må du bestemme sammen med SFO-leder.   

4. trinn 

Du kan velge mellom fem dagers, fire dagers, tre dagers og to dagers opphold per uke.

Søk/endre plass på SFO

Kjøp av enkeltdager 

Elever med deltidsplass kan kjøpe enkeltdager når skolen er åpen og når den er stengt. Betaling skjer etter gjeldende satser. 

Ferier

Ordningen med tolv timer gratis SFO gjelder alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud. Det vil være et tilbud i ferier. Dette må avtales med SFO-leder. Hver ukedag SFO holder åpent i ferier tilsvarer 20% av de tolv gratis timene. Timetallet samles helst til hele dager.

Du kan for eksempel fordele tolv timer gratis SFO over to dager á seks timer eller tre dager á fire timer. Det er mulig å kjøpe ekstra dager i feriene.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.