Om SFO

Kort fortalt

  • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn. Kommunen kan tilby plass til barn med særskilte behov opp til 10. trinn.
  • SFO er en arena for lek og læring i trygge omgivelser, og er en del av skolens helhetlige skolemiljø.

SFO-tilbudet i Nordre Follo

Skolefritidsordningene har en nasjonal rammeplan. Rammeplanen skal bidra til et mer likeverdig SFO-tilbud, uansett hvor barnet bor.

Rammeplanen framhever barndommens egenverdi, trygghet, omsorg og trivsel. Videre nevnes mangfold og inkludering, skapergleder, engasjement og utforskertrang. Andre områder er demokrati og felleskap, og bærekraftig utvikling.

Rammeplanen har fem satsningsområder:

  • Lek og inkludering
  • Fysiske og kulturelle aktiviteter
  • Sunne måltider og matglede
  • God dialog og godt samarbeid
  • Kvalitet og videreutvikling av SFO

Rammeplanen (udir.no)

Vedtekter for SFO

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.