Om SFO

Kort fortalt

  • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn. Kommunen tilbyr også plasser til barn med særskilte behov opp til 10. trinn.
  • SFO er en arena for lek og læring i trygge omgivelser og er en del av skolens helhetlige skolemiljø.

Om SFO-tilbudet i Nordre Follo

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn. Kommunen tilbyr også plasser til barn med særskilte behov opp til 10. trinn.

Sosiale ferdigheter

På SFO får barna brukt sine sosiale ferdigheter i praksis. Gjennom erfaringer og opplevelser sammen med andre får barna utvikle seg fysisk og psykisk. 

Lek og aktiviteter

Lek og aktiviteter skal i så stor grad som mulig ta utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger. Aktivitetene skal være varierte og tilpasset slik at alle barn kan delta, også de med særskilte behov. Barna kan velge hva de ønsker ut fra interesser og motivasjon.

Aktivitetsområder

SFO har tre aktivitetsområder:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Kultur, teknologi og kreativitet

Vedtekter for SFO

Her finner du SFO-vedtekter for Nordre Follo kommune.

Kontakt oss

Har du spørsmål om SFO?