Søke og endre plass

Kort fortalt

Frem til nye vedtekter for SFO i Nordre Follo er på plass, vil det være ulike frister for å søke og endre plass på SFO i tidligere Ski og Oppegård.

For skolene i tidligere Oppegård

Det er ingen frist for påmelding.

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen.

For skolene i tidligere Ski

Alle skolestartere som søker om SFO- plass innen 1. mars, får plass fra 1. august.

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen.

Barnet skal endre oppholdstid fra Frist for registrering i foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 31. juli
1. oktober 31. august
1. november 30. september
1. desember 31. oktober
1. januar 30. november
1. februar 31. desember
1. mars 31. januar
1. april 28 (29) februar
1. mai - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juni - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juli (betalingsfri - SFO stengt) Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. august  30. april