Søke og endre plass

Kort fortalt

  • Frem til 1. juli 2020 er det ulike frister for å søke og endre plass på SFO i tidligere Ski og Oppegård kommune.
  • Etter 1. juli 2020 er det like frister for å søke og si opp SFO-plass for hele Nordre Follo kommune.

Søke og endre plass etter 1. juli 2020

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen:

Søk/endre plass på SFO

Vi anbefaler at de som begynner på 1. trinn søker innen 1. mars slik at skolene lettere kan planlegge oppstart på SFO til høsten. 

Søke og endre plass før 1. juli 2020

For skolene i tidl. Oppegård kommune

Det er ingen frist for påmelding.

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen:

Søk/endre plass på SFO

For skolene i tidl. Ski kommune

Alle skolestartere som søker om SFO-plass innen 1. mars, får plass fra 1. august.

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen:

Søk/endre plass på SFO

Barnet skal endre oppholdstid fra Frist for registrering i foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 31. juli
1. oktober 31. august
1. november 30. september
1. desember 31. oktober
1. januar 30. november
1. februar 31. desember
1. mars 31. januar
1. april 28 (29) februar
1. mai - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juni - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juli (betalingsfri - SFO stengt) Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. august  30. april

Kontakt oss

Har du spørsmål om SFO?