Søke og endre plass

Kort fortalt

  • Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen. 
  • Alle elever på 1.-4. trinn får plass på SFO. 
  • SFO ser helst at skolestartere søker SFO-plass innen 1. mars.
  • Andre søknader behandles fortløpende.

Søke og endre plass

Du kan søke og endre plass på SFO i Foreldreportalen.

Søk/endre plass på SFO

Hvis du ønsker å redusere antall dager på SFO (oppholdstid) i løpet av skoleåret, gjelder de samme retningslinjene som ved oppsigelse

Ønsker du å endre eller si opp plassen fra august, må du søke innen 1. mai.

Du beholder plasstypen din til den blir endret eller sagt opp.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole. 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO