Mobbeombud

Kort fortalt

  • Alle barn har en lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. 
  • Mobbeombudet taler barnas og ungdommenes sak.

Hva er et mobbeombud?

  • Mobbeombudet skal jobbe for barn i Nordre Follo opplever et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.
  • Mobbeombudet skal tale barnas og elevenes sak i utfordringer knyttet til barnehage- og skolemiljø.
  • Mobbeombudets rolle er uavhengig. Ombudet skal arbeide fritt uten binding til administrativ eller politisk ledelse i kommunen.
  • Mobbeombudet har taushetsplikt. Den som tar kontakt bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre, eller dele informasjon med andre. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Hvem er vi?

I Nordre Follo kommune har vi som jobber i Skolemiljøteamet og  Barnehageteamet også funksjonen mobbeombud. 

Mobbeombud for skole

Fra venstre: Linda Fredh, Ann Ragnhild Aasprong, Lise Marie Danielsen, Randi Snildal, Hege Therese Gøransson Pedersen og Arne Fredrik Rygh (leder) 

Mobbeombud for barnehage

Fra venstre: Arne Fredrik Rygh (leder), Josephine Macharia, Mette Sand og Monika Haugen. 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Vi er et lavterskeltilbud som barn og foreldre kan kontakte hvis de opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.

Ansatte i barnehage og skole kan også kontakte oss hvis de har behov for veiledning. 

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Vi hjelper med saker som handler om barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen.

Mobbeombudet kan for eksempel

  • gi råd når barn/ungdom ikke har det trygt og godt.
  • gi råd om hvordan dere går frem for å kontakte skolen eller barnehagen.
  • veilede og bistå som brobygger i fastlåste konflikter der samarbeidet oppleves som vanskelig.
  • gi bistand til ansatte i barnehage og skole for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.

Kontaktinformasjon 

Kontakt mobbeombud barnehage

Telefon 45 87 00 44 (tirsdag og torsdag, kl. 11.00 - 13.00) 

Send e-post til Mobbeombud barnehage

Kontakt mobbeombud skole

Telefon 45 87 00 54 (tirsdag og torsdag, kl. 11.00 -13.00. 

Send e-post til Mobbeombud skole

Vi svarer fortløpende på direkte henvendelser i telefontiden. E-post blir besvart innen to virkedager. Vi svarer ikke på telefon og e-post på helligdager og i barnehagens og skolens ferier.