Drikkevann

Kort fortalt

  • Drikkevannet i Nordre Follo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.
  • Den nordlige delen av kommunen (tidligere Oppegård kommune) får drikkevann fra Oppegård vannbehandlingsanlegg.
  • Den sørlige delen av kommunen (tidligere Ski kommune) får drikkevannet sitt fra enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg.
  • Du får SMS-varsel ved brudd på vannledninger eller andre hendelser som påvirker vannforsyningen.

Hvor kommer vannet fra?

Vannet til abonnenter i området som tidligere het Ski kommune kommer fra Oslo kommune, enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg. Informasjon om disse renseanleggene finner du på Oslo kommunes nettsider.

Vannet til abonnenter i området som tidligere het Oppegård kommune kommer fra Oppegård vannbehandlingsanlegg. Vannet blir renset i et kjemisk fullrenseanlegg som bruker både klor og UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevannet. 

Vannkvaliteten som leveres er meget stabil og ligger innenfor kravene som er gitt i drikkevannsforskriften.

Hvis vannet blir lenge borte

Hvis drikkevannet er borte over lenger tid på grunn av forurensning eller svikt i vannsystemet, setter vi i gang tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan og hovedplan for vannforsyning.

Abonnenter vil bli varslet så raskt som mulig hvis det skulle skje noe med vannet eller vannforsyningen.

Du bør lagre noe drikkevann hjemme

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler alle innbyggere å  lagre 9 liter vann per person i husstanden hjemme hos seg selv i tilfelle krise.

Se også hvordan du lagrer vann hjemme.

Mattilsynet er statens organ med det overordnede ansvaret for drikkevannet i Norge.

Vannkvalitet 

Drikkevannet i Nordre Follo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vi tar ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet.

Privat brønnvann

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriet Eurofins i Moss. Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Levering av vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet for å sikre at vannet er trygt å drikke. 

I henhold til Drikkevannsforskriften er det eieren av en enkeltvannforsyning (system som leverer drikkevann til kun en enkelt bolig eller fritidsbolig) som selv er ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Dette betyr om du har egen brønn, så er det du selv som må sørge for at vannet tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav, som å ta ut prøver og stå for det praktiske og økonomiske for å få prøver analysert.   

Hvis du ønsker å bruke samme laboratorium som kommunen, kan du enten

  • bruke Eurofins sin webshop for å få tilsendt nødvendig emballasje for de analysene du ønsker utført. Da vil du også kunne få med returservicelapp for å levere med Posten, eller
  • hente standard prøvetakingsbokser på Nordre Follo rådhus. Lever prøven selv til Eurofins i Moss (Kambo).

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider. Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.

Eurofins har følgende adresse:

Eurofins
Møllebakken 50
1538 Moss

Uavhengig av hvilken av alternativene du velger, kan du se nærmere informasjon om hva du bør tenke på om prøvetaking her: Veiledning for uttak av vannprøver

Hvis du har spørsmål om analyser og kostnader tar du kontakt med Eurofins via epost miljo@eurofins.no eller telefon 41 23 57 44.   

Vannets hardhet

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Drikkevannet i Nordre Follo har hardhetsgrad under 4 °dH og vannet klassifiseres som bløtt vann.

I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner. 

Telefonvarsling og kokevarsel på SMS

Nordre Follo kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Vi sender ut krise- og servicemeldinger på SMS hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.

Sjekk om du er registrert/registrer deg for å få SMS fra kommunen

Sjekk om du er registrert og registrer deg eventuelt på varslemeg.no. Tjenesten henter info fra det nasjonale kontaktregisteret (privatpersoner) og enhetsregisteret (bedrifter). Er telefonen din registrert på arbeidsgiveren din, må du selv legge til telefonnummeret ditt på varslemeg.no.

Hagevanning

Kommunen kan i veldig tørre perioder om sommeren komme til å be innbyggerne begrense hvor mye og når de vanner. Når det skjer, vil du finne mer informasjon om det her på kommunens nettside.

Vanningsrestriksjoner som eventuelt blir innført i Oslo vil gjelde for området som tidligere var Ski kommune også, da Nordre Follo kommune kjøper drikkevann til disse områdene fra Oslo.

Kjelleroversvømmelse

Eier av eiendommen har ansvaret for å beskytte seg mot kjelleroversvømmelser ved å foreta beskyttelsestiltak, installere beskyttelsesutstyr og vedlikeholde utstyret.

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget ved kjelleroversvømmelser.

Kontaktinformasjon

Meld feil digitalt.

Tlf 02178 (kl. 08-15)

Vakttelefon: 64 87 85 94 (kl. 15-08, helger og helligdager)

postmottak@nordrefollo.kommune.no