Planer, skjemaer og reglementer

Kort fortalt

  • Her finner du blant annet hovedplan for vannforsyning, kommunens overordnede strategidokument for å sikre stabil vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet.
  • Planene for de tidligere kommunene Ski og Oppegård gjelder til 2021.
  • Nordre Follo kommune skal ha på plass nye planer når de gamle går ut.

Planer

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-2021 for tidligere Oppegård kommune

Hovedplan vann og avløp 2011-2021 for tidligere Ski kommune

Tiltak og prioriteringer basert på hovedplanen

Handlingsplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016-2021 for tidligere Oppegård kommune

Handlingsplan for Ski

Skjemaer

Søknad om sanitærabonnement (pdf) 

Søknadsskjema for tilknytning til offentlig nett. Dette skjemaet fylles ut, lagres og sendes inn til postmottak@nordrefollo.kommune.no

Spørsmål kan rettes til kommunens virksomhet vann og avløp ved rørleggerkontrollør. 

Reglementer

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no