Planer, skjemaer og regler med mer

Kort fortalt

Her finner du

  • hovedplan for vannforsyning
  • overordnet strategidokument for å sikre stabil vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet
  • VA-norm og veinorm for kommunen
  • ny felles innmålingsinstruks for vann og avløp i Follo-kommunene

Planer

Tiltak og prioriteringer basert på hovedplanen

Regler og forskrifter

Veiledere

Innmålingsinstruks for vann og avløp

Vi har utarbeidet felles krav til dokumentasjon og innmåling av vann og avløp i forbindelse med nye infrastrukturprosjekter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Målgruppen for denne informasjonen er utbyggere og entreprenører som jobber med vann og avløp i forbindelse med nye infrastrukturprosjekter.

Follo-kommunenes felles innmålingsinstruks er utarbeidet på bakgrunn av den nasjonale ledningsregistreringsforskriften som trådte i kraft 1. juli 2021.

Innmålingsinstruks med vedlegg

Disse dokumentene beskriver hvilken dokumentasjon som skal leveres for hvert prosjekt:

Vedlegg 4 er kun et eksempel på GML-fil. Ta kontakt med oss på e-post team.gemini@nordrefollo.kommune.no for å få GML-fil.

Obligatorisk særmøte

Vi vil innføre obligatorisk særmøte i forbindelse med nye prosjekter.

På særmøtet vil vi sammen gå gjennom og avklare:

  • krav til innmålinger og FDV-dokumentasjon for prosjektet
  • behov for innmåling med totalstasjon, levering av punktskyer, levering av kumkort og leveranse av innmålingsfiler
  • krav til oppmåling av fastmerker

Landmåleren får en egen kontaktperson i kommunen.

Kontakt oss

Lurer du på noe mer om dette etter at du har gått gjennom filene som er listet opp her? Ta kontakt med oss på e-post team.gemini@nordrefollo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no