Planer, skjemaer og reglementer

Kort fortalt

Her finner du ulike planer og retningslinjer innenfor området vei, trafikk og park. 

Veinorm

Veinormen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet for alle, miljø,
kommunal drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av
boligområder og kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser.

Her finner du veinormen for Nordre Follo kommune: 

Veinorm for Nordre Follo kommune

Teknisk veilysnorm

Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på
veilysanlegg tilhørende Nordre Follo kommune og på trafikkarealer som kommunen har
drift og vedlikeholdsansvar for. 

Veilysnormen skal sikre: 

  • At belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som
    ferdes i kommunens utendørsområder
  • Riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen.
  • Forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold
  • Riktig energibruk

Her finner du teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune:

Teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune

Grave- og arbeidsinstruks

Nordre Follo kommune har vedtatt regler for graving i kommunal vei og veigrunn som er satt
under alminnelig trafikk, og dessuten parker, friområder og annen kommunal grunn.

Her finner du grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune:

Grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune