Utleie av gategrunn og torg

Kort fortalt

  • Ønsker du å benytte kommunal veigrunn eller torg til arrangementer, lagerplass eller brakkerigg?
  • Da må du søke om tillatelse til dette og betale leie for arealet du bruker.
  • Leie av gategrunn vil gjelde for alle kommunale arealer som vei, gate, park og torg uansett funksjon.
Slik søker du

Du må levere en melding om arbeidsvarsling via portalen til Nordre Follo kommune:

Lever melding om arbeidsvarsling på ledningsportalen.no

Hvis gatearealet helt eller delvis består av parkeringsplasser med avgift, må du betale gategrunnsleie for alle parkeringsplassene som blir berørt.  

Priser for 2024
  • Pris per kvadratmeter torg: 7 kroner per døgn
  • Pris per kvadratmeter sentrumsområder: 7 kroner per døgn
  • Pris per kvadratmeter andre steder i kommunen: 3,5 kroner per døgn

I tillegg kommer et saksbehandlingsgebyr på 2739 kroner.

Ønsker du å plassere konteiner på kommunal grunn?

Da må du søke om arbeidstillatelse og angi plasseringen i kartet:

Søk om tillatelse på ledningsportalen.no

Konteinere skal merkes tydelig med hindermarkeringer med reflekser og firmanavn med telefonnummer. Konteinere som ikke har fått godkjent gyldig tillatelse, vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.