Perronggården arkitektskisse

Foto: Vignæs Kosberg Arkitekter

Perronggården

Hensikten med planen er å legge til rette for en knutepunktutvikling av området med boliger og næring.

Om planen

Formålet med planarbeidet for Perronggården er å legge til rette for en knutepunktutvikling av området med boliger og næring.

Samtidig skal det skapes nye offentlige byrom og gangakser hvor fotgjengere og bylivet prioriteres.

Planarbeidet skal også sørge for god koordinering mot plan for Kolbotnveien og mot reguleringsplan for Kolbotn stasjon.

Kartutsnitt fra satellitt av Perronggården

Si din mening om planarbeidet

Hva mener du?

Send innspill til planarbeidet til Vigsnæs+ Kosberg++ Arkitekter AS på e-post: viko@vi-ko.no

eller som brev til

Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

Merk innspillet med navn på planen, Perronggården, Kolbotnveien, eller begge.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig under Planbehandlinger på arealplaner.no.

Du kan lese innspill som har kommet inn til varsel om oppstart under fanen «Saksdokumenter».  

Frist: 20. august 2024.

Prosessen hittil

Vigsnær+ Kosberg++ Arkitekter hadde oppstartsmøte med kommunen 10. januar 2024. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger under Planbehandlinger på arealplaner.no.

Hva skjer videre?

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag.

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag, vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres, skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

Kontaktinformasjon

Martin Blum-Jansen fra Vigsnæs+ Kosberg++ Arkitekter kan du nå på mbj@vi-ko.no eller telefon 45 02 43 88.

Han kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Spørsmål angående plan for Kolbotnveien kan du rette til saksbehandler Jon Fjellstad på e-post jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 476 92 744

Sist endret: 03.07.2024