Kolbotn sentrum

Kolbotn skal bli et attraktivt sentrum med urbane kvaliteter. Her skal det bli gode bomiljøer, turveier og områder for aktivitet og fellesskap. Vi ønsker å knytte sammen områdene øst og vest for jernbanen, og legge til rette for kollektivtransport.