Åpen barnehage er et gratis tilbud for barn i alderen 0-6 år, sammen med en voksen omsorgsperson. Her kan barna leke sammen med andre barn og foreldrene kan treffe andre småbarnsforeldre.

På grunn av koronapandemien, har vi noen begrensninger i tilbudet:

  • Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo kommune.
  • Barna kan kun ha med seg en voksen.
  • Tilbudet begrenses til ni barn i følge med en voksen per gang.
  • Alle må vaske hender eller bruke desinfeksjonsmiddel før de går inn i lokalene.
  • Dere må registrere dere med navn og kontaktinformasjon hver gang dere kommer i barnehagen på grunn av eventuell smittesporing.

Om barnehagen 

Åpen barnehage for Ski distrikt heter Hestehoven og er en avdeling under Bakkebygrenda barnehage. Tilbudet er gratis. Barnehagen har plass til 20 barn i følge med en voksen.

Aktiviteter

Her kan barna leke med andre barn, og foreldrene kan treffe andre småbarnsforeldre. Tilbudet blir ledet av en førskolelærer/ pedagogisk leder. Dere må gjerne ta med matpakke til barna så de kan spise i fellesskap. 

Åpningstider

Tirsdag og fredag kl. 10.00-12.30

Barnehagen følger i hovedsak skolens ferie- og fridager.  

Det er bare å møte opp og bruke åpen barnehage i det tidsrommet du selv ønsker innenfor åpningstiden. 

Her finner du oss

Vi holder til i Kirkeveien 3, ved siden av helsestasjonen. 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Åpen barnehage, Ski

Besøksadresse:

Kirkeveien 3
1400 Ski

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski
  • Avdelinger: 1
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Ina Marita Dahlen Berge
Telefon 64 85 31 82/ 99 31 45 46 

Besøksadresse 
Kirkeveien 3, 1400 Ski

Søk / endre plass

Her finner du oss

Åpen barnehage, Ski

Besøksadresse:

Kirkeveien 3
1400 Ski