Magasinparken ungdomsskole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge Magasinparken ungdomsskole. Skolen vil erstatte dagens ungdomsskole i Ski sentrum.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen planlegger for en åtte-parallell ungdomsskole. Planen er en skolebygning på tre etasjer, som skal ligge øst på tomten.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020.  

Vedtatt reguleringsplankart. Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1.

Skolen skal ligge i området avmerket med rød sirkel.

Kartutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal væreSatelittutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal være

Statusrapporter

Gjennom byggeprosessen vil vi publisere statusrapporter som informerer om pågående og kommende arbeider. Det vil også informeres om støyende arbeider.

Statusrapport april 2023 (pdf)

Statusrapport november 2023 (pdf)

Statusrapport august 2023 (pdf)

Statusrapport juni 2023 (pdf)

Statusrapport april 2023 (pdf)

Kontakt prosjektleder hvis du ønsker å motta statusrapportene direkte: 
Rebecca Høynes

Aktuelt

Kranselag våren 2024

At ungdomsskolen i Ski nå står tett under tak ble i mars 2024 markert med tradisjonelt kranselag for alle involverte med pizza, brus og kake til de som jobber på byggeplassen.

Både ordfører, rektor og flere samarbeidspartnere fikk en sniktitt i det flotte skolebygget som nå er i ferd med å reise seg for alvor.

Etter planen skal skolen stå ferdig til skolestart i august 2025. Her vil rundt 800 elever og ansatte få en skole som er utviklet med bærekraft og er av høy arkitektonisk kvalitet.

Byggingen går etter planen

Prosjektet ligger på planen i forhold til planlagt fremdrift. Denne høsten har bygget begynt å ta form. Montasje av råbygget i massivtre foregår i ulike faser (1-5) og vil etter plenen ferdigstilles i februar 2024. Tømrerarbeider og tekniske arbeider har så vidt startet, men vil ta seg opp etter hvert som råbygget ferdigstilles i faser i tiden fremover. Les mer i statusrapporten for november i fanen ovenfor.

Markering av byggestart i april

21. april 2023 april ble det markert byggestart for skolen. Ordfører og kommunalsjef for eiendom, by og samfunn og prosjektledelsen i kommunen kunne ta første spadetak sammen med entreprenør HENT AS.

Skolens navn vedtatt februar 2023

Etter en lengre prosess vedtok Utvalg for areal, klima og byggesak navnet på den nye ungdomsskolen 7. februar. Skolen skal hete Magasinparken ungdomsskole. Se saksdokumenter nedenfor. 

Kommunen signerte kontrakt med Hent As for gjennomføringsfasen 16.11.2022.  

Forprosjektet er ferdig og ble behandlet i kommunestyret 02.11.2022. Her ble det bestemt at skolen skal bygges. Se saksdokumenter nedenfor. 

Framdriftsplanen viser oppstart på byggeplassen i mars 2023 og ferdigstillelse 2. kvartal 2025. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2025.

Første FutureBuilt-prosjekt i Nordre Follo 

Oppstartssamling november 2021

I november 2021 var det oppstartssamling med deltakere fra Nordre Follo kommune og Hent AS. Prosjektet er godt i gang med prosjektering og brukerprosesser.

HENT AS vant anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse for Ski vest ungdomsskole er nå avsluttet, og kommunen har inngått en samspillsavtale med HENT AS.

Forprosjektet er planlagt å vare fram til sommeren 2022. I denne perioden skal det utarbeides tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan og en målpris for prosjektet.

Medvirkning 

Medvirkningsprosess oktober 2021-april 2023

I utviklingen av prosjektet har vi fått inn innspill fra brukergruppen til prosjektet, ungdomsrådet, musikkrådet, kulturrådet, og naboer.

Rapport om nabomedvirkning april 2023 

Rapporten dokumenterer medvirkning med nabolaget som ble gjennomført av Byantropologene på vegne av HENT AS og Nordre Follo kommune i perioden januar til april 2023.

Formålet med rapporten er å presentere innspill og opplevde utfordringer fra involverte naboer til den kommende ungdomsskolen. Rapporten vil være et kunnskapsgrunnlag for videreutviklingen av sosiale mø­teplasser, fellesfunksjoner og deling på den nye skolen.

Informasjonsmøte og verksted for naboer i mars 2023

13. mars 2023 avholdt Nordre Follo kommune, HENT AS, og Byantropologene informasjonsmøte og naboverksted for naboene til nye Magasinparken ungdomsskole.

Det ble informert om byggeprosjektet, fremdriftsplan, støyende arbeider, og planlagte informasjonskanaler gjennom byggefasen.

Byantropologene avholdt naboverksted der de ønsker innspill til videreutvikling av sosiale møteplasser, fellesfunksjoner og deling på den nye ungdomsskolen. Hensikten var å sette fokus på behov og ønsker knyttet til sambruk og deling av inne- og uteområder, leie av lokaler, grønne uteområder, tilrettelegging i skogen og utsmykking i uteområdene.

Workshop med ungdomsrådet februar 2022

I februar 2022 var det workshop med ungdomsrådet i forbindelse med prosjekteringen av Ski vest ungdomsskole.

Prosjektet ønsket blant annet innspill til følgende: 

  • Hva vil gjøre et bibliotek attraktivt for dere?
  • Hva skal til for at dere vil være på skolen etter skoletid?
  • Hva skal til for at dere bruker uteområdene?
  • Hvordan bør kantina innredes for at den skal føles trygg?  

Prosjektet fikk mange gode innspill fra et engasjert ungdomsråd, og tar disse med oss videre. 

Politisk behandling

Nytt navn vedtatt

Navnet på den nye ungdomsskolen blir Magasinparken ungdomsskole. Dette ble vedtatt i utvalg for areal, klima og byggesak 7. februar 2023.

Du kan lese saksdokumentene i sak 4/23.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Rebecca Høynes 
Telefon 47 62 90 63

Sist endret: 03.04.2024