Ski vest ungdomsskole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunestyret vedtok i juni 2020 at byggingen av Ski Vest ungdomsskole skal starte opp. Dette løser kapasitetsutfordringene for Finstad barneskole, Ski barneskole og Ski ungdomsskole.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har blitt gjenopptatt etter politisk vedtak i juni 2020. Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt i kommunestyret 17.12.20. Detaljreguleringen legger til rette for en 8-parallell ungdomsskole med tilhørende uteområde. Skolebygningen er tenkt plassert øst på tomten, med et volum fordelt på fire etasjer.

Vedtatt reguleringsplankart. Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1.

Aktuelt nå

8. februar 2022 ble det avholdt en workshop med ungdomsrådet i forbindelse med prosjekteringen av Ski Vest ungdomsskole.

Prosjektet ønsket innspill på flere områder, som blant annet:
Hva vil gjøre et bibliotek attraktivt for dere?
Hva skal til for at dere vil være på skolen etter skoletid?
Hva skal til for at dere skal gå ut å bruke uteområdene?
Hvordan bør kantina innredes for at det skal føles trygt?  

Prosjektet fikk inn svært mange gode innspill fra et veldig engasjert ungdomsråd! Vi tar med oss alle innspillene videre i prosjekteringen, og ser på hva vi får mulighet til å implementere.

I november 2021 ble det avholdt en oppstartssamling for prosjektet med deltakere fra Nordre Follo kommune og Hent AS med rådgivere. Prosjektet er godt i gang med prosjektering og brukerprosesser.

Anbudskonkurranse for Ski Vest ungdomsskole er nå avsluttet, og vinneren av konkurransen er HENT AS.
Nordre Follo kommune og Hent AS har inngått en samspillsavtale der partene i fellesskap skal utvikle prosjektet.
 
Denne forprosjektfasen er planlagt at vil vare frem til sommeren 2022, og det skal i denne perioden utarbeides tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan, og en målpris for prosjektet.
 
I løpet at høsten 2022 vil dette underlaget bli lagt frem til politisk behandling der det vil bli besluttet om man skal gå videre med bygging av skolen.
 
Byggestart er planlagt våren 2023 og ferdigstillelse senest til skolestart 2025.

Politisk behandling

Saksprotokoll med vedtak fra kommunestyret 24.03.2021.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Rebecca Høynes 

Sist endret: 21.03.2022