Ski vest ungdomsskole

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge Ski Vest ungdomsskole. Skolen vil erstatte dagens ungdomsskole i Ski sentrum.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen planlegger for en åtte-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020. Detaljreguleringen legger til rette for en åtte-parallell ungdomsskole med tilhørende uteområde. Planen er en skolebygning på tre etasjer, som skal ligge øst på tomten. 

Vedtatt reguleringsplankart. Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1.

Skolen skal ligge i området avmerket med rød sirkel.

Kartutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal væreSatelittutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal være

Navn på skolen  

Innbyggere i Nordre Follo kommune ble oppfordret til å sende inn forslag til navn på skolen. Nedenfor ser du navneforslagene og det er skrivemåten som nå er på høring. 

Hvordan skal vi skrive navnet? 

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike forslagene til navn. Dette er kun en høring av skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til navn.  

Navneforslag

 • Finstad ungdomsskole
 • Finstadbekken ungdomsskole
 • Finstad Hageby ungdomsskole
 • Gunhild Zieners ungdomsskole
 • Høyspenten ungdomsskole
 • Magasinparken ungdomsskole
 • Monsrud ungdomsskole
 • Skeidar ungdomsskole
 • Ski vest ungdomsskole
 • Vellingberget ungdomsskole
 • Villenga ungdomsskole  

Fristen for å komme med innspill er 31. desember 2022.

Hvis du har innspill til hvordan navneforslagene skal skrives, kan du sende det til postmottak, eller i posten til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski   

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be dem anbefale skrivemåte. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal vedta det nye skolenavnet.

Aktuelt

Kommunen signerte kontrakt med Hent As for gjennomføringsfasen 16.11.2022.  

Forprosjektet er ferdig og ble behandlet i kommunestyret 02.11.2022. Her ble det bestemt at skolen skal bygges. Se saksdokumenter nedenfor. 

Framdriftsplanen viser oppstart på byggeplassen i mars 2023 og ferdigstillelse 2. kvartal 2025. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2025.

Første FutureBuilt-prosjekt i Nordre Follo 

Workshop med ungdomsrådet februar 2022

I februar 2022 var det workshop med ungdomsrådet i forbindelse med prosjekteringen av Ski vest ungdomsskole.

Prosjektet ønsket blant annet innspill til følgende: 

 • Hva vil gjøre et bibliotek attraktivt for dere?
 • Hva skal til for at dere vil være på skolen etter skoletid?
 • Hva skal til for at dere bruker uteområdene?
 • Hvordan bør kantina innredes for at den skal føles trygg?  

Prosjektet fikk mange gode innspill fra et engasjert ungdomsråd, og tar disse med oss videre. 

Oppstartssamling november 2021

I november 2021 var det oppstartssamling med deltakere fra Nordre Follo kommune og Hent AS. Prosjektet er godt i gang med prosjektering og brukerprosesser.

HENT AS vant anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse for Ski vest ungdomsskole er nå avsluttet, og kommunen har inngått en samspillsavtale med HENT AS.

Forprosjektet er planlagt å vare fram til sommeren 2022. I denne perioden skal det utarbeides tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan og en målpris for prosjektet.

Politisk behandling

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Rebecca Høynes 
Telefon: 47 62 90 63

Sist endret: 02.12.2022