Nordre Follo som arbeidsgiver

Nordre Follo kommune er en av de største arbeidsgiverne i Akershus fylke med rundt 5.000 ansatte. Våre ansatte er vår viktigste ressurs.
Damer har det fint på jobben

Våre mål

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester og legge til rette for lokaldemokratiet.

Om du jobber med barn og unge, pleier eldre på sykehjem eller måker snøen i gatene våre, er vi alle kollegaer som sammen skal nå våre felles mål.

Vår arbeidsgiverstrategi

Nordre Follo kommune skal være en arbeidsgiver som utvikler medarbeidere og ledere. Vi skal styre, bruke og utvikle ressurser på en helhetlig måte. Vi skal også beholde og rekruttere flinke medarbeidere.

Tillitsbasert ledelse er basert på et positivt menneskesyn

Vi tror mennesket i utgangspunktet har et grunnleggende ønske om å gjøre en god jobb, mestre og bidra til fellesskapet.

Med dette som utgangspunkt, handler ledelse i Nordre Follo kommune om å skape nødvendige forutsetninger for at vi kan og vil ta ut vårt beste. 

Tillitsbasert ledelse handler om å lede og skape resultater gjennom gjensidig tillit.

Vi har tillit til deg

Vi stoler på din kompetanse og at du er motivert for å gjøre en god jobb.

Vi er opptatt at du skal ha det bra på jobb og oppleve mestring og arbeidsglede i hverdagen din. 

Vi tror at alle har et ønske om å gjøre en god jobb og bidra til fellesskapet. 

Som arbeidsgiver skal vi sørge for at du får 

  •  bruke din kompetanse og erfaring i jobben din
  •  jobbe fritt og selvstendig for å løse oppgavene dine

All erfaring viser at vi yter mer, er mer på jobb og trives bedre hvis vi får tillit til å gjøre jobben vår. 

Hos oss​ er alle like viktige og vi vil hverandre vel​.

FNs bærekraftsmål er utgangspunkt for utviklingen i Nordre Follo

Vi ønsker å ta vare på de behovene vi har i dag uten å ødelegge mulighetene til de som kommer etter oss. 

FNs bærekraftsmål hjelper oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. 

Hvis vi skal lykkes med å omsette de globale målene i lokal handling og praksis, må vi integrere bærekraftsmålene i all ledelse, planlegging og styring.

Slik er kommunen organisert

Kommunedirektøren og kommunalsjefene er kommunens øverste administrative ledelse. De har totalansvar for hele organisasjonen.

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder. Viktige oppgaver for ordfører er å være kommunens ansikt utad og lede kommunestyret og formannskapet. 

Sist endret: 01.01.2024