Det kan for eksempel handle om trinnfri adkomst til bygninger og offentlig transport, personlig service i tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer.

Universell utforming skal ligge til grunn for all samfunnsutvikling i Nordre Follo. Vårt mål er å sikre at alle innbyggere skal kunne delta og bidra fullt ut i samfunnet, uavhengig av funksjon og alder. Universell utforming skal bidra til en bærekraftig og inkluderende infrastruktur i kommunen.

Satsningsområder

Vi skal tilrettelegge for at offentlige bygninger, veier, parker og annen infrastruktur er universelt utformet. Vi skal også sikre at kommunens tjenester og informasjon er lett tilgjengelige for alle.