Barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Vi jobber for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø.
  • Ta kontakt med barnehagen hvis du er bekymret for barnet ditt. 

Forebygge mobbing

Alle barn har lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagene i Nordre Follo jobber  kontinuerlig for at alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring.

Vi har laget en egen plan for arbeidet. Planen er et verktøy for å jobbe med helsefremmende arbeid og trygge ansatte i arbeidet med å innfri lovkravene i barnehageloven. 

Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø

Mobbeombud

Nordre Follo kommune har også et eget mobbeombud. 

Les mer om mobbeombudet. 

Bekymringer og klager

Hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke har det bra i barnehagen, skal du først ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer/daglig leder. 

Les mer om Bekymring, spørsmål eller klage