Barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Vi jobber for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø.
  • Ta kontakt med barnehagen hvis du er bekymret for barnet ditt. 

Trygt og godt barnehagemiljø 

Alle barn har lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Vi jobber kontinuerlig for at alle barn skal ha et trygt og godt miljø, som fremmer helse, trivsel, lek og læring.

Vi har laget en egen plan for arbeidet. Planen er et verktøy for å jobbe helsefremmende og trygge ansatte i arbeidet.  

Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø (PDF)

Mobbeombud

Nordre Follo kommune har også et eget mobbeombud. 

Les mer om mobbeombudet. 

Bekymringer og klager

Hvis du på om barnet har det bra i barnehagen, skal du først kontakte pedagogisk leder eller styrer/daglig leder i barnehagen.  

Les mer om bekymring, spørsmål eller klage