Tilstandsrapport

Kort fortalt

  • Tilstandsrapport er en årlig rapport, som forteller om resultater og miljø.
  • Tilstandsrapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Nordre Follo kommune.

Tilstandsrapport for barnehageåret  2021–2022

Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Nordre Follo 2021-2022 (PDF)

Tilstandsrapport for barnehageåret 2020–2021

For skoleåret 2020-21 ble det utarbeidet en felles tilstandsrapport for barnehage og skole. Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Nordre Follo 2020-2021 (PDF)