Om barnehagetilbudet

Kort fortalt

Kommunen

  • eier og drifter kommunale barnehager. 
  • fører tilsyn med kommunale og private barnehager.
  • behandler søknader om barnehageplass. 

Barnehagetilbudet 

Kommunen har 58 barnehager, 42 kommunale heldagsbarnehager, 13 private heldagsbarnehager og 3 åpne barnehager.

Barnehagene er en pedagogisk virksomhet for barn 0-6 år. Her legger vi til rette for barnas trivsel, utvikling og mestring. Vi er opptatt av barnehager med høy kvalitet, som ivaretar innholdet i Rammeplan for barnehagen.

Tilbudet skal fremme mangfold og likeverd og være preget av verdier som ansvar, omsorg og respekt.

Finn barnehage

Se oversikten over alle kommunale og private barnehager.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med
Barnehage og SFO i Nordre Follo.