Kommunale utleieboliger

Kort fortalt

  • Kommunen leier ut boliger til innbyggere som ikke har egen bolig eller står i fare for å miste boligen, og som er vanskeligstilt på boligmarkedet.
  • Boligen leies ut for tre år. 
  • Du betaler en leie som tilsvarer gjennomsnittlig leiepris for lignende boliger i samme område. 

Hvem kan søke?

  • Du må ha bodd i kommunen i to år og være økonomisk vanskeligstilt. Har du helseutfordringer så si fra om dette i søknaden. 
  • Du må være uten fast bolig eller stå i fare for å miste boligen din. 
  • Er du utenlandsk statsborger, må du ha lovlig opphold i Norge. 

Her er retningslinjene for hvordan vi tildeler bolig:

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Nordre Follo

Hvordan søker jeg om kommunal utleiebolig?

Bruk dette skjemaet. Husk å legge ved opplysninger om inntekt, gjeld og formue og skatteligningen fra siste år.  

Søk kommunal bolig

Kan jeg bytte en kommunal bolig?

Hvis det er endringer i din livssituasjon som du mener har betydning for ditt nåværende leieforhold må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte. Hvis du får en annen bolig, må du betale for din nåværende bolig til du har levert nøklene.

Søk kommunal bolig

Kan jeg forlenge leiekontrakten?

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe en annen bolig kan du søke om forlengelse av ditt leieforhold. Du må sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte.

Søknadsfristen er senest tre måneder før utløpsdatoen som står i kontrakten din.

Hvis du får innvilget søknaden, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig.

Søk kommunal bolig

Hvem behandler søknadene?

Boligkontoret behandler ikke søknader om kommunal bolig og kan derfor ikke svare på spørsmål om saksbehandlingen.

Søknadene kommer inn til virksomheten Psykisk helse og rus. Boligene blir fordelt i et felles boligteam-møte, som normalt blir holdt hver 14. dag.

Boligteamet består av representanter fra NAV Nordre Follo, Psykisk helse og rus, Nordre Follo kvalifiseringssenter og Boligkontoret.    

Leier du en kommunal bolig? 

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for kommunale boliger i kommunen. Husordensreglene skal bidra til at leietakere tar hensyn til hverandre og sørger for ro og orden og et godt bomiljø.

Nyttig informasjon  

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen så kan du kontakte Psykisk helse og rus på 66 81 50 70. Telefontid hverdager 9.00 - 15.00. 

Informasjon: 

NAV Nordre Follo: 55 55 33 33