Frivillighet og samarbeid

Kort fortalt

  • Vi har to frivilligsentraler i Nordre Follo kommune, en på Kolbotn og en i Ski
  • Her kan du melde deg som frivillig og se hvilke aktiviteter frivilligsentralen arrangerer
  • Du kan også melde deg som frivillig på Frivillig.no

Frivillig engasjement

Gjennom frivilligsentralen kan bli du kjent med nye mennesker og skape et nettverk i nærmiljøet. 

Frivillighet og innbyggersamarbeid er viktige og prioriterte områder i Nordre Follo. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål og kommunens visjon Nær og nyskapende. 

Et stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt lokalsamfunn.

Meld deg som frivillig

Frivilligsentralene i Nordre Follo

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag og foreninger.

Nordre Follo frivilligsentral - Ski

Nordre Follo frivilligsentral - Kolbotn

Frivillig.no

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. 

Her finner du informasjon om hva du kan bidra med i Nordre Follo

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, innspill eller idéer. 

Ida Skjerve, koordinator samskaping

Telefon: 95 03 45 61

Frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit

Telefon: 99 04 78 78