Ergoterapi for voksne

Kort fortalt

 • Ergoterapitjenesten er for deg som har ulike helsemessige utfordringer.
 • Tilbudet gjelder deg som er over 18 år og bor eller oppholder deg midlertidig i kommunen.
 • Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og inngår i kommunens helsetilbud.

Tjenesten har for tiden redusert kapasitet

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester, noe som fører til venteliste. Ventetiden er dessverre lang og for tiden klarer vi kun å prioritere nødvendig helsehjelp for å dekke grunnleggende behov. Hvis du allerede har henvendt deg til tjenesten, vil en ergoterapeut ta kontakt med deg så snart det er mulig.

Om ergoterapitjenesten

Ergoterapeutene tilbyr tjenester til mennesker i alle aldre som har, eller står i fare for å få problemer med å utføre daglige oppgaver på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. 

Vi samarbeider med deg om å finne løsninger så du blir mest mulig aktiv og selvstendig i hverdagen. Vi samarbeider også med andre tjenester ved behov. Grunnlaget for aktiviteter er dine mål, ressurser og mestring i tilknytning  til aktiviteter du synes er positive og meningsfulle.

Du kan få oppfølging hjemme hos deg, på institusjon eller der du oppholder deg på dagtid, mandag til fredag. 

Kommunale ergoterapitjenester er gratis.

Hva kan ergoterapeutene hjelpe deg med?

Før vi setter i gang eventuelle tiltak, gjennomfører vi en kartleggingssamtale eller et vurderingsbesøk.

Dette er noen av tiltakene:

 • rehabilitering/habilitering
 • trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Finstadtunet/ Høyås/ Greverud
 • trening i daglige oppgaver/aktiviteter 
 • tilpassede aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler 
 • velferdsteknologi
 • tilrettelegging og råd ved endring/ny bolig
 • tiltak for å forebygge fall
 • tiltak for syn- og hørsel
 • ulike gruppetiltak

Gruppetilbud

Håndtreningsgruppe

Tid
Onsdager klokken 12.00–12.45

Sted
Treningssalen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, 
Vallhallaveien 74, 1413 Tårnåsen.

Vi legger vekt på å styrke hender og armer, og tilpasser treningen til dine behov. Målet er at du skal mestre daglige aktiviteter du synes er vanskelige. Siden treningen bare er en dag i uken lager vi et treningsprogram du kan gjennomføre hjemme. Treningen varer i åtte uker. Vi tester styrken din i begynnelsen og slutten av perioden.

Påmelding
Kontakt ergoterapitjenesten:
Telefon: 47 90 77 15 (telefontid på hverdager: kl. 08-10)
Ergoterapitjenesten

Hva kan du gjøre selv? 

Vil du vite hvordan du kan tilrettelegge boligen din?

Se tips på nettsiden til Husbanken:

Husbanken 

Trenger du hjelpemidler?

Hvis du har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En ergoterapeut kan hjelpe deg med faglig vurdering, veiledning og hjelp til å søke aktuelle hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral

Har du kortvarig behov for hjelpemidler, kan du ta kontakt med lokalt hjelpemiddellager.

Avdeling Ski
Telefon 48 03 37 96 (kl. 12–14)
Teglveien 18, 1400 Ski

Avdeling Greverud
Telefon 66 81 89 79 (kl. 12–14)
Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård (inngang på baksiden av Greverud sykehjem)

Hjelpemiddellageret

Åpent på hverdager kl. 08.15–10.00 eller etter avtale

Les mer om hjelpemidler:

Hjelpemidler

Har du problemer med å reise deg fra go’stolen?

Tips fra ergoterapitjenesten  

Slik søker du om ergoterapi 

Bruk skjema for å sende søknad til ergoterapitjenesten

Søk om ergoterapi  

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Ergoterapi
Postboks 3010
1402 Ski

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få ergoterapitjenester. Du eller dine nærmeste kan ta direkte kontakt med ergoterapeutene. 

Det kan være noe ventetid før du får hjelp fra en ergoterapeut fordi behovet ditt blir prioritert etter hvor mye det haster (hastegrad).

Kontakt oss

Telefon: 47 90 77 15
(telefontid på hverdager er kl. 08.30-10.30)

Postadresse
Nordre Follo kommune
Ergoterapi
Postboks 3010
1402 Ski

ergoterapi@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178