Hjelpemidler

Kort fortalt

 • Har du en nedsatt funksjon som gir deg utfordringer i hverdagen, kan du låne hjelpemidler.
 • Du kan låne hjelpemidler gjennom det lokale hjelpemiddellageret i Nordre Follo kommune eller NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Ta kontakt med ergoterapitjenesten hvis du er usikker på hva du trenger. De kan også hjelpe deg med å søke.

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Dette medfører dessverre forsinkelse i arbeidet med å levere og hente hjelpemidler. Vi ber derfor om at de som har mulighet, henter og leverer hjelpemidler selv.    

Kontaktinformasjon og åpningstid

Telefon: 64 86 47 90 (hverdager kl 09.00-11.00)

E-post: Hjelpemiddellageret

Du kan ta kontakt med oss for avtale utenom åpningstiden.

Ny felles adresse fra 8. januar 2024

Berghagan 4
1405 Langhus

Åpningstid: Hverdager kl. 08.30-15.00.

Hvilke hjelpemidler kan du låne?

Hjelpemidler som hjelpemiddellageret har til korttidsutleie, er

 • rullator
 • prekestol
 • rullestol (manuell)
 • hjelpemidler til dusj, bad og toalett

For å kunne låne et hjelpemiddel, må du beskrive hvilke utfordringer du har i hverdagen på grunn av din nedsatte funksjon.

Noen hjelpemidler får du dekket av NAV

Noen hjelpemidler kan du låne via lokalt hjelpemiddellager i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral.

På NAVs nettsider kan du få en oversikt over hvilke hjelpemidler de dekker.

Kommunen skal sørge for å formidle hjelpemidler

Det gjelder hjelpemiddelbehov i hjem, nærmiljø, skole eller fritid.

Ifølge arbeidsmiljøloven er det arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge med hjelpemidler på arbeidsplassen din.

Hvordan kan du låne hjelpemidler?

Midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler 

Hvis du har behov for hjelpemidler i en kortere periode, kan du leie dette fra det lokale hjelpemiddellageret i kommunen. Du må bo eller oppholde deg i Nordre Follo.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men dekker et generelt behov. Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid.

Du kan i utgangspunktet leie hjelpemidlene i tre måneder

Har du behov for å leie i mer enn tre måneder, må du kontakte hjelpemiddellageret. Da kan du be om en utvidet avtale eller søke om varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Langvarig behov for hjelpemidler

Hvis du har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Dette dekkes av folketrygdlovens bestemmelser.

Du kan låne hjelpemidler som

 • alarm- og varslingshjelpemidler
 • hørsels- og synstekniske hjelpemidler
 • elektrisk rullestol 
 • kjøreramper

Du får vanligvis ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel.

Du kan likevel få støtte til ekstrautstyr eller nødvendig tilpasning som gjør at du kan ta hjelpemiddelet i bruk.  

Hva må du må kjøpe selv?

Du må selv kjøpe mindre hjelpemidler som du skal bruke i det daglige. Dette gjelder for eksempel

 • støttehåndtak
 • krykker
 • forhøyningsklosser til stol eller seng 
 • gripetang

Du kan kjøpe dette på apoteket, firmaer innen detaljhandel og på ulike nettbutikker.

Hvis du får tjenester fra kommunen, kan du spørre de ansatte om de kan gi deg noen enkle tips og råd.

Er du usikker på hva du trenger?

En ergoterapeut kan gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler og hva du kan låne.

Ta kontakt med ergoterapitjenesten i Nordre Follo. Du vil få en faglig vurdering, veiledning og hjelp til å søke hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for deg.

Du må regne med noe ventetid.

Ergoterapi poliklinikk 

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk?

Ergoterapitjenesten vår har etablert et nytt tilbud om poliklinisk time.

Les mer om ergoterapi poliklinikk her

Syns- og hørselshjelpemidler

Hvis du har nedsatt syn og/eller hørsel, kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler.

Kommunen har synskontakt og hørselskontakt som formidler enklere hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

De gir deg råd og veiledning i å bruke disse hjelpemidlene. Ta kontakt med ergoterapi for voksne/barn. 

Synshjelpemidler

Hvis det er første gang du trenger synshjelpemidler, må du ha legeerklæring fra øyelege eller spesialist.

Hørselhjelpmidler

Hvis du ikke har høreapparat fra før, og det er første gang du trenger det, må du ha legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist.

Varmehjelpemidler

Du kan få støtte til varmehjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Det er egne kriterier for å få støtte til varmehjelpemidler.

Du må ha prøvd ut andre og rimeligere tiltak først, og disse tiltakene må ha vært utilstrekkelige før varmehjelpemidler vil bli ansett som medisinsk nødvendige.

Du må ha en anbefaling med diagnose fra lege til grunn for å søke.

Du kan søke om slike hjelpemidler selv, eller du kan be lege om hjelp til dette.

Ergoterapitjenesten i Nordre Follo tar ikke imot henvisninger som er knyttet til behov for varmehjelpemidler.

Behandlingshjelpemidler

Trenger du behandlingshjelpemidler, kan du ta kontakt med Akershus universitetssykehus på telefon: 67 96 83 50 eller bhm@ahus.no.

Behandlingshjelpemidler er for eksempel oksygenkonsentrator, forstøver og ernæringsutstyr.

Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Du kan hente hjelpemidlene selv

Hjelpemidler til både midlertidig og langvarig utlån kan du hente selv på det lokale hjelpemiddellageret i kommunen.

Hvis du eller dine nærpersoner ikke kan hente eller montere hjelpemiddelet selv, kan du få hjelp fra det lokale hjelpemiddellageret.

Vi avtaler med deg et tidspunkt som passer.

Du får opplæring

Ved utlevering får du nødvendig opplæring i å bruke hjelpemiddelet. Den får du av de ansatte på lageret eller helsepersonell som har hjulpet deg med å søke om hjelpemiddelet.

Du må selv sørge for at alle hjelpemidler blir levert tilbake

Sørg for at hjelpemidlene blir levert til lokalt hjelpemiddellager når du ikke lenger har bruk for dem. Du må rengjøre hjelpemidlene før du leverer dem tilbake. 

Reparasjon av hjelpemidler

Lokalt hjelpemiddellager i kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Har du hjelpemidler som trenger reparasjon, kan du kontakte det lokale hjelpemiddellageret.

Du har ansvar for daglig vedlikehold

Du har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet. Du har ansvar for vask, smøring av deler, etterstramming av skruer, luft i dekk, sjekk og lading av batteri.

Det er viktig at du leser bruksanvisningene som følger med.

Priser for utlån av hjelpemidler

Prisene gjelder midlertidig utlån fra lokalt hjelpemiddellager i Nordre Follo.

Satser 

 • Utlån av hjelpemidler: Gratis
 • Utkjøring og henting av hjelpemidler: 200 kroner per transport. (Det betyr at det koster kr 400 for både utkjøring og henting). 

Hvis du har behov for et hjelpemiddel over lang tid, får du vanligvis låne hjelpemiddelet gratis gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

I noen tilfeller får du i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Brukerpass

Brukerpasset er en avtale mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral. Avtalen gir deg utvidet ansvar og større innflytelse i egen hjelpemiddelsak gjennom en fullmakt (brukerpass).

Det betyr at du har mulighet til selv å velge samarbeidspartner ved behov for utprøving, bytte av hjelpemiddel eller teknisk service og reparasjon. 

Du kan inngå avtale om brukerpass direkte med NAV Hjelpemiddelsentral.

Se mer informasjon om brukerpass på nav.no 

Nyttig informasjon