Hjelpemidler

Kort fortalt

  • Hjelpemidler er nyttig hvis du har praktiske utfordringer i hverdagslivet.
  • Hjelpemidler eller teknologiske løsninger kan gi deg trygghet, selvstendighet og mestring.
  • Du kan låne hjelpemidler gjennom lokalt hjelpemiddellager i Nordre Follo kommune eller NAV Hjelpemiddelsentral.
  • En ansatt i kommunen kan hjelpe deg å søke på hjelpemidler.

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

Hvordan kan du låne hjelpemidler?

Kommunen skal sørge for formidling av hjelpemidler du trenger. Det gjelder hjelpemiddelbehov i hjem, nærmiljø, skole eller fritid. Formidling av hjelpemidler for å tilrettelegge på din arbeidsplass, er arbeidsgivers ansvar i følge Arbeidsmiljøloven.

Midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler 

Hvis du bor eller oppholder deg i Nordre Follo og har behov for hjelpemidler i en kortere periode, kan du leie dette fra lokalt hjelpemiddellager i kommunen. Hjelpemidler som lageret har til korttidsutleie, er rullator, prekestol, manuell rullestol og hjelpemidler til dusj, bad og toalett.

Du kan i utgangspunktet leie hjelpemidlene i tre måneder. Har du behov for å leie i mer enn tre måneder, må du kontakte hjelpemiddellageret for utvidet avtale eller søke om varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Langvarig behov for hjelpemidler

Hvis du har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Dette dekkes av folketrygdlovens bestemmelser. Du kan ut fra behovet ditt låne fra et stort utvalg av hjelpemidler. Du kan for eksempel låne alarm- og varslingshjelpemidler, hørsels- og synstekniske hjelpemidler, elektrisk rullestol, kjøreramper.

Vanligvis gis det ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr eller nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemiddelet i bruk. Hvis du er usikker på hva du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med ergoterapitjenesten i Nordre Follo – link ergo voksen/barn. Du vil få en faglig vurdering, veiledning og hjelp til å søke hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for deg. Du må påregne ventetid.

Hvilke hjelpemidler kan du låne?

Det finnes veldig mange forskjellige hjelpemidler. Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har utfordringer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon.

Helsepersonell i kommunen, for eksempel en ergoterapeut, gir deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler og hva du kan låne. Kommunen har også et visningsrom, «Utsikten» i Kolben.

Noen hjelpemidler må du kjøpe selv og noen kan du låne via lokalt hjelpemiddellager i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral. På NAVs nettsider kan du få en oversikt over hvilke hjelpemidler de dekker. 

Hjelpemidler du må kjøpe selv

Mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet må du kjøpe selv, for eksempel støttehåndtak, krykker, forhøyningsklosser til stol eller seng og gripetang. Dette kan du blant annet kjøpe på apoteket eller firmaer innen detaljhandel og på ulike nettbutikker. Hvis du har tjenester fra kommunen kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen enkle tips og råd.

Syn- og hørselshjelpemidler

Ved nedsatt syn og hørsel kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler. Kommunen har synskontakt og hørselskontakt som formidler enklere hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral og gir råd og veiledning med bruken av disse. Du kan i dette tilfellet ta kontakt med ergoterapi for voksne/barn. 

Hvis det er første gang du trenger synshjelpemidler, må du ha legeerklæring fra øyelege eller spesialist. Dette gjelder også hvis du ikke har høreapparat fra før og det er første gang du trenger hørselshjelpemidler, hvor du må ha legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist.

Informasjon fra NAV om syn- og hørselshjelpemidler  

Behandlingshjelpemidler

Trenger du behandlingshjelpemidler, kan du ta kontakt med Akershus universitetssykehus på tlf. 67 96 83 50 eller bhm@ahus.no.

Behandlingshjelpemidler er for eksempel oksygenkonsentrator, forstøver, ernæringsutstyr med mer.

Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Hjelpemidler til både midlertidig og langvarig utlån kan du hente selv på lokalt hjelpemiddellager i kommunen, avdeling Greverud eller Ski. Hvis du eller dine nærpersoner ikke kan hente hjelpemiddelet selv eller det krever montering, vil ansatte fra lokalt hjelpemiddellager levere og eventuelt montere hjemme hos deg. Vi avtaler med deg et tidspunkt som passer. Ved utlevering får du nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet av de ansatte på lageret eller helsepersonell som har hjulpet deg med å søke om hjelpemiddelet.

Du må selv sørge for at alle hjelpemidler blir levert tilbake til lokalt hjelpemiddellager når du ikke lenger har bruk for det. Hvis du eller dine nærpersoner ikke kan levere tilbake kan du ta kontakt med hjelpemiddellageret for hjelp.

Reparasjon av hjelpemidler

Lokalt hjelpemiddellager i kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Har du hjelpemidler som trenger reparasjon, kan du kontakte lokalt hjelpemiddellager.

Ansvaret for akuttreparasjoner av hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, ligger hos NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus. Du kan ringe telefon 452 16 220 Ordningen gjelder kveld, helg og helligdager.

Du som låner et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, som vask, smøring av deler, etterstramming av skruer, luft i dekk, sjekk og lading av batteri. Det er viktig at du leser bruksanvisninger som følger med.

Priser for utlån av hjelpemidler

Midlertidig utlån fra lokalt hjelpemiddellager i Nordre Follo. Satser for 2020:

Leie av rullestol og større hjelpemidler: kr 600
Utkjøring og henting av hjelpemidler: kr 200

Gratis for barn under 18 år og de som venter på langtidsleie.

Ved langvarig behov får du vanligvis låne hjelpemiddelet gratis gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, men ved enkelte hjelpemidler gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Nyttig informasjon 

Kontakt oss

Avdeling Ski
Telefon 48 03 37 96 (kl. 12–14)
Teglveien 18, 1400 Ski

Avdeling Greverud
Telefon 66 81 89 79 (kl. 12–14)
Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård (inngang på baksiden av Greverud sykehjem)

Hjelpemiddellageret

Åpent på hverdager kl. 08.15–10.00 eller etter avtale