Hjelpemidler

Kort fortalt

  • Hjelpemidler eller teknologiske løsninger kan gi deg trygghet, selvstendighet og mestring hvis du har praktiske utfordringer i hverdagslivet.
  • Du kan låne hjelpemidler gjennom lokalt hjelpemiddellager i Nordre Follo kommune eller NAV Hjelpemiddelsentral.
  • En ansatt i kommunen kan hjelpe deg å søke på hjelpemidler.

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Dette medfører dessverre forsinkelse i arbeidet med å levere og hente hjelpemidler. Vi ber derfor om at de som har mulighet, henter og leverer hjelpemidler selv.    

Hvilke hjelpemidler kan du låne?

Det finnes veldig mange forskjellige hjelpemidler. Hjelpemidler som hjelpemiddellageret har til korttidsutleie, er

  • rullator
  • prekestol
  • rullestol (manuell)
  • hjelpemidler til dusj, bad og toalett

Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har utfordringer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon.

Du får råd og hjelp fra helsepersonell

For eksempel kan en ergoterapeut gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler og hva du kan låne.

Noen hjelpemidler får du dekket av NAV

Noen hjelpemidler kan du låne via lokalt hjelpemiddellager i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral. På NAVs nettsider kan du få en oversikt over hvilke hjelpemidler de dekker.

Hvordan kan du låne hjelpemidler?

Midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler 

Hvis du har behov for hjelpemidler i en kortere periode, kan du leie dette fra lokalt hjelpemiddellager i kommunen. Du må bo eller oppholde deg i Nordre Follo.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men dekker et generelt behov. Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid.

Du kan i utgangspunktet leie hjelpemidlene i tre måneder

Har du behov for å leie i mer enn tre måneder, må du kontakte hjelpemiddellageret. Da kan du be om en utvidet avtale eller søke om varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Langvarig behov for hjelpemidler

Hvis du har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Dette dekkes av folketrygdlovens bestemmelser.

Stort utvalg av hjelpemidler

Du kan ut fra behovet ditt låne fra et stort utvalg av hjelpemidler. Du kan for eksempel låne alarm- og varslingshjelpemidler, hørsels- og synstekniske hjelpemidler, elektrisk rullestol, kjøreramper.

Vanligvis gis det ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel. Du kan likevel få støtte til ekstrautstyr eller nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemiddelet i bruk.

Brukerpass

Alle erfarne personer med innsikt i egne hjelpemiddelbehov kan styre og innta en aktiv rolle i en hjelpemiddelformidlingsprosess ved bruk av brukerpassordning. Du kan inngå avtale om brukerpass direkte med NAV Hjelpemiddelsentral.

Se mer informasjon om brukerpass på nav.no   

Er du usikker på hva du trenger?

Da anbefaler vi at du tar kontakt med ergoterapitjenesten i Nordre Follo. Du vil få en faglig vurdering, veiledning og hjelp til å søke hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for deg. Du må regne med noe ventetid.

Kommunen skal sørge for formidling av hjelpemidler

Det gjelder hjelpemiddelbehov i hjem, nærmiljø, skole eller fritid. Formidling av hjelpemidler for å tilrettelegge på din arbeidsplass, er arbeidsgivers ansvar ifølge arbeidsmiljøloven. 

Hvilke hjelpemidler må du må kjøpe selv?

Mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet må du kjøpe selv, for eksempel støttehåndtak, krykker, forhøyningsklosser til stol eller seng og gripetang. Dette kan du blant annet kjøpe på apoteket eller firmaer innen detaljhandel og på ulike nettbutikker.

Hvis du har tjenester fra kommunen, kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen enkle tips og råd.

Ergoterapi poliklinikk 

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk?

Ergoterapitjenesten i Nordre Follo kommune har etablert nytt tilbud om poliklinisk time fra 1. mai 2022.

Les mer om ergoterapi poliklinikk her

Syns- og hørselshjelpemidler

Hvis du har nedsatt syn og/eller hørsel, kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler. Kommunen har synskontakt og hørselskontakt som formidler enklere hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral og gir råd og veiledning med bruken av disse. Du kan i dette tilfellet ta kontakt med ergoterapi for voksne/barn. 

Hvis det er første gang du trenger synshjelpemidler, må du ha legeerklæring fra øyelege eller spesialist. Dette gjelder også hvis du ikke har høreapparat fra før og det er første gang du trenger hørselshjelpemidler. Da må du ha legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist.

Varmehjelpemidler

Det kan gis støtte gjennom NAV Hjelpemiddelsentral for å få varmehjelpemidler.

Det er egne kriterier knyttet til stønad for å få varmehjelpemidler i forbindelse med sykdom eller skade. Behovet for slike hjelpemidler vil ikke anses som medisinsk nødvendig før andre og rimeligere tiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig. Det skal alltid ligge en anbefaling med diagnose fra lege til grunn.

Du kan søke om slike hjelpemidler selv eller du kan be lege om hjelp til dette. Ergoterapitjenesten i Nordre Follo tar ikke imot henvisninger knyttet til behov for varmehjelpemidler.

Behandlingshjelpemidler

Trenger du behandlingshjelpemidler, kan du ta kontakt med Akershus universitetssykehus på telefon: 67 96 83 50 eller bhm@ahus.no.

Behandlingshjelpemidler er for eksempel oksygenkonsentrator, forstøver og ernæringsutstyr.

Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Du kan hente hjelpemidlene selv

Hjelpemidler til både midlertidig og langvarig utlån kan du hente selv på lokalt hjelpemiddellager i kommunen, avdeling Greverud eller Ski.

Hvis du eller dine nærpersoner ikke kan hente eller montere hjelpemiddelet selv, kan du få hjelp fra det lokale hjelpemiddellageret.

Vi avtaler med deg et tidspunkt som passer.

Du får opplæring

Ved utlevering får du nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet. Den får du av de ansatte på lageret eller helsepersonell som har hjulpet deg med å søke om hjelpemiddelet.

Du må selv sørge for at alle hjelpemidler blir levert tilbake

Sørg for at hjelpemidlene blir levert til lokalt hjelpemiddellager når du ikke lenger har bruk for dem. Hjelpemidlene må leveres tilbake i rengjort stand. 

Reparasjon av hjelpemidler

Lokalt hjelpemiddellager i kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Har du hjelpemidler som trenger reparasjon, kan du kontakte lokalt hjelpemiddellager.

Ansvaret for akuttreparasjoner av hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, ligger hos NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

Du kan ringe telefon: 45 21 62 20. Ordningen gjelder på kvelder, i helger og på helligdager.

Du har ansvar for daglig vedlikehold

Du som låner et hjelpemiddel, har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet. Du har ansvar for vask, smøring av deler, etterstramming av skruer, luft i dekk, sjekk og lading av batteri.

Det er viktig at du leser bruksanvisninger som følger med.

Priser for utlån av hjelpemidler

Prisene gjelder midlertidig utlån fra lokalt hjelpemiddellager i Nordre Follo.

Satser for 2022

  • Utlån av hjelpemidler: Gratis
  • Utkjøring og henting av hjelpemidler: 200 kroner per transport. (Det betyr at det koster kr 400 for både utkjøring og henting). 

Ved langvarig behov får du vanligvis låne hjelpemiddelet gratis gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Ved enkelte hjelpemidler får du i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Nyttig informasjon 

Kontaktinformasjon

Åpningstider i påsken 2023:

Mandag 3.4: 08.30-15
Tirsdag 4.4: 08.30-15
Onsdag 5.4: 08.30-12

Telefontider opprettholdes som normalt.

Åpningstid: Hverdager kl 08.30-15.00.  

Telefon: 64 86 47 90 (hverdager kl 08.30-11.00)

Adresse avdeling Ski: Teglveien 18, 1400 Ski

Adresse avdeling Greverud: Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård (inngang på baksiden av Greverud sykehjem)

Hjelpemiddellageret

Du kan ta kontakt med oss for avtale utenom åpningstiden.