Fysioterapi for barn og unge

Kort fortalt

  • Fysioterapi er aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling, eller ved ulike sykdommer og skader.
  • Fysioterapeuter jobber for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelse for alle. 
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter forebygger og behandler funksjonstap, sykdom eller skade hos barn. Fysioterapeuter gir deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å opprettholde og bedre fysisk funksjon og fremme god fysisk og psykisk helse.

Fysioterapeuter jobber i samarbeid med bl. a. foreldre, helsesykepleiere, barnehage og skole for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelsesutfoldelse og bevegelsesglede for alle. Fysioterapi bidrar også til integrering. 

Du kan få oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, i barnehage, på skole, på institusjon etter på et fysikalsk institutt.

Hva tilbyr vi?

  • Forebyggende tiltak på helsestasjon, barnehage og skoler
  • Observasjon og kartlegging av motorisk funksjon
  • Individuell oppfølging og tverrfaglig samarbeid rundt barnet/ungdommen
  • Veiledning av foresatte og samarbeidspartnere
  • Gruppetilbud/bassengtrening

Slik søker du

Foreldre kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Søk om fysioterapi til barn/unge

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring:

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder
Telefon: 95 16 40 58