Fysioterapi for barn og unge

Kort fortalt

 • Fysioterapi er aktuelt hvis du er usikker på barnets utvikling, eller ved ulike sykdommer og skader.
 • Fysioterapeuter jobber for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelse.  
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter forebygger og behandler funksjonstap, sykdom eller skade hos barn og unge. 

De gir råd og veiledning om hvordan du kan opprettholde og bedre fysisk funksjon, delta i aktiviteter og fremme god fysisk og psykisk helse.

Du kan få oppfølging hjemme, i barnehage, på skole, helsestasjon, institusjon eller hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Fysioterapeuter samarbeider blant annet med  foresatte, helsesykepleiere, barnehage og skole. Sammen legger vi til rette for og stimulerer til deltakelse og bevegelsesglede. 

Hva tilbyr vi?

 • Forebyggende tiltak på helsestasjon, i barnehage og skole.
 • Undersøkelse, vurdering og oppfølging og behandling knyttet til bevegelse, motorikk, nedsatt funksjonsevne og psykisk helse.
 • Veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.
 • Gruppetilbud og bassengtrening.

Fysioterapi på helsestasjonen

 • Undersøkelse, vurdering og oppfølging og behandling knyttet til bevegelse, motorikk og nedsatt funksjonsevne.
 • 4 måneders grupper.

På Ski og Kolbotn helsestasjon er det fysioterapeut to dager i uken. Det er lav terskel for å få time her og foresatte kan selv ta kontakt med resepsjonen, eller gå gjennom helsesykepleier.

Fysioterapi i barnehagen

 • Undersøkelse og vurderinger av barn ved bekymring for smerter, motorikk eller deltakelse i aktiviteter.
 • Oppfølging av barn i barnehage med behandling eller veiledning av personalet knyttet til nedsatt funksjonsevne, skader, motoriske vansker og utfordringer med aktiviteter.
 • Deling av kunnskap og forebyggende tiltak i tilknytning til fysisk aktivitet, motorisk utvikling, tilrettelegging og kartlegging av ute- og innemiljø.

Fysioterapi i skolen

 • Følge opp elever med behov for fysioterapi.
 • Forebyggende tiltak rettet mot alle barn.

Slik søker du

Foresatte kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Søknadsskjema

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Fysioterapeuter med kommunal avtale inngår som en del av kommunens helsetilbud. Hvis du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, kan du ta kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Tjenesten er gratis for barn og unge opp til 16 år.

Fysioterapeuter med kommunal avtale

Kontaktinformasjon

Ruth Kjersti Nordhus

Avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58