Fysioterapi for barn og unge

Kort fortalt

 • Fysioterapi er aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling, eller ved ulike sykdommer og skader.
 • Fysioterapeuter jobber for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelse for alle. 
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter forebygger og behandler funksjonstap, sykdom eller skade hos barn og unge. Fysioterapeuter gir deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å opprettholde og bedre fysisk funksjon, deltakelse i aktiviteter og fremme god fysisk og psykisk helse.

Du kan få oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, i barnehage, på skole, på institusjon eller hos privatpraktiserende fysioterapeut. Fysioterapeuter jobber i samarbeid med blant annet foresatte, helsesykepleiere, barnehage og skole for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelsesglede for alle.

Hva tilbyr vi?

 • Forebyggende tiltak på helsestasjon, barnehage og skole
 • Undersøkelse, vurdering og oppfølging/behandling knyttet til bevegelse, motorikk, nedsatt funksjonsevne og psykisk helse
 • Veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
 • Gruppetilbud/bassengtrening

Fysioterapi på helsestasjonen

 • Undersøkelse, vurdering og oppfølging/behandling knyttet til bevegelse, motorikk og nedsatt funksjonsevne.
 • 4 måneders grupper

Det er fysioterapeut to dager i uken på Ski og Kolbotn helsestasjon. Det er lav terskel for å få time her og foresatte kan selv ta kontakt med resepsjonen for time, eller gå gjennom helsesykepleier.

Fysioterapi i barnehagen

 • Undersøkelse og vurderinger av barn hvor man er bekymret for smerter, motorikk eller deltakelse i aktiviteter.
 • Oppfølging av barn i barnehage med behandling eller veiledning av personalet knyttet til nedsatt funksjonsevne, skader, motoriske vansker og aktivitetsutfordringer.
 • Kunnskapsutveksling og forebyggende tiltak knyttet til barnehager rundt temaene fysisk aktivitet, motorisk utvikling og tilrettelegging og kartlegging av ute og innemiljø.

Fysioterapi i skolen

 • Følge opp enkeltelever som har behov for fysioterapi
 • Forebyggende tiltak som er rettet mot alle barn

Slik søker du

Foresatte kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Foresatte kan søke på fysioterapi ved å fylle ut skjemaet under:

Søk om fysioterapi for barn og unge

Ansatte kan bruke henvisningsskjemaet for å søke om fysioterapi:

Henvisning til fysioterapi for barn og unge

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Fysioterapeuter med kommunal avtale inngår som en del av kommunens helsetilbud. Hvis du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Tjenesten er gratis for barn og unge opp til 16 år.

Her finner du fysioterapeuter med kommunal avtale.

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring:

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58