Logoped for barn og unge

Kort fortalt

  • Logopedene i Nordre Follo gir hjelp til barn og unge  i alderen 0–16 år med språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen. 

Hva er logopedi?

Logopedene utreder behov, jobber direkte med den som har behov for hjelp, og/eller indirekte ved å samarbeide med og veilede nærpersoner og andre involverte.

Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som blir iverksatt.

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegging av språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Direkte arbeid med barn og unge.
  • Rådgivning og veiledning både individuelt og systemisk.
  • Individuell oppfølging av språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Veiledning av foresatte og samarbeidspartnere i forbindelse med språk- og kommunikasjonsvansker.

Problemer med å si språklyden R er vanlig ved skolestart. Denne lyden er vanligvis ikke ferdig utviklet før i åtte-ni års alderen. Vi setter derfor ikke i gang hjelp til å si R før i 2. og 3. klasse.

Slik søker du

Logopedene i kommunen har for tiden stor pågang og det er dessverre inntil seks måneders ventetid. Alle henvisninger til logoped må derfor sendes inn i samarbeid med helsesykepleier, barnehagen eller skolen barnet går på. Hvis barnet ditt ikke går i barnehage må du drøfte henvisningen med en logoped i Forebygging og tiltak.

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling for Aktivitet og mestring:

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58