Logoped for barn og unge

Kort fortalt

  • Logopedene i Nordre Follo gir hjelp til barn og unge 0–16 år, som har språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Logopedene har ansvar for både barnehager og skoler i kommunen. 

Hva er logopedi?

Logopedene utreder behov og jobber direkte med den som har behov for hjelp. De kan også jobbe indirekte ved å samarbeide med og veilede nærpersoner og andre involverte.

Vi vurderer hvilke tiltak som blir iverksatt i hvert enkelt tilfelle. 

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegge språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Direkte arbeid med barn og unge.
  • Råd og veiledning, både individuelt og systemisk.
  • Individuell oppfølging av språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Veilede foresatte og samarbeidspartnere i forbindelse med språk- og kommunikasjonsvansker.

Problemer med å si språklyden R er vanlig ved skolestart. Denne lyden er vanligvis ikke ferdig utviklet før i åtte-ni års alderen. Vi setter derfor ikke i gang hjelp til å si R før i 2. og 3. klasse.

Slik søker du

Logopedene i kommunen har for tiden stor pågang og det er dessverre inntil seks måneders ventetid. Alle henvisninger til logoped må derfor sendes inn i samarbeid med helsesykepleier, barnehagen eller skolen barnet går på. Hvis barnet ditt ikke går i barnehage, må du diskutere henvisningen med en logoped i Forebygging og tiltak.

Kontaktinformasjon

Annemari H. Tukun

Avdelingsleder

Telefon: 97482302