Hverdagsrehabilitering

Kort fortalt

 • Hvis du strever med å få til hverdagslige aktiviteter på grunn av nedsatt fysisk funksjon, kan du be om hjelp fra hverdagsrehabilitering.
 • Hverdagsrehabilitering tilrettelegger og hjelper deg med å trene deg opp igjen slik at du mestrer hverdagen i ditt eget hjem og nærmiljø.
 • Tjenesten er gratis, og for deg over 18 år som bor hjemme.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en forebyggende helsetjeneste der vi ønsker å nå innbyggerne på et tidlig stadium når eller hvis din fysiske funksjon har endret seg.

Teamet består av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener.

Vi gjør en tverrfaglig kartlegging for å finne hverdagsaktiviteter som er viktige for deg å mestre. Basert på disse aktivitetene setter du deg mål og vi lager en opptreningsplan sammen.

Opptreningen foregår i hjemmet ditt og/eller i ditt nærmiljø sammen med oss i en tidsavgrenset periode.

Vi evaluerer og justerer målene underveis.

Koster det noe?

Tjenesten er gratis. Vi søker enkle hjelpemidler ved behov. Ved korttidslån av hjelpemidler må du regne med et utlegg.

Se Hjelpemidler

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Du kan få tilbud om hverdagsrehabilitering hvis du 

 • er over 18 år og bor hjemme.
 • strever med hverdagslige aktiviteter som for eksempel å komme deg til butikken, dusje eller få på eller av støttestrømper.
 • nylig har hatt et opphold på sykehus eller institusjon og har behov for hjelp til å mestre hverdagen igjen.
 • har falt eller er redd for å falle.
 • vurderer å søke om kommunale tjenester eller hjelpemidler.

Slik søker du

Du eller din pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Din fastlege, fysioterapeut eller ergoterapeut kan søke om tjenesten. Hvis du allerede har en kommunal tjeneste i hjemmet, kan du be om hjelp til å ta kontakt med oss.

Hva skjer videre?

 • Vi kontakter deg per telefon og avklarer hva vi gjør videre. 
 • Vi kommer hjem til deg for en samtale.
 • Vi lager oppfølgingsplan sammen med deg.
 • Vi trener for å nå dine mål sammen med deg i ditt hjem eller nærmiljø. Treningen foregår hverdager på dagtid. 
 • Vi evaluerer og justerer mål underveis.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hverdagsrehabilitering

Vakttelefon (mandag–fredag kl. 09.00–14.00)

Telefon: 94 02 35 65