Legevakt

Kort fortalt

 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.​
 • Ring fastlegen din i åpningstiden til fastlegekontoret.
 • Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.
 • Ring 66 89 11 00 for administrative spørsmål, som faktura, betaling og klagesaker. 

Ring først

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen.

Legevakten skal også hjelpe deg når du er på ferie eller reise.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis det ikke er akutt, og du trenger hjelp på dagtid, skal du ringe fastlegen og avtale time.

Fastleger kan tilby hastetime hvis det er alvorlig. ​​Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder

 • sykemelding
 • fornying av resepter
 • varige og kjente plager uten akutt forverring

En fordel med å oppsøke fastlegen er at hen har journalen din og kjenner helsetilstanden din. 

Adresse og åpningstid 

Legevakten holder til på Ski sykehus og er åpen hele døgnet. Adressen er Vardåsveien 3, Ski. Inngang via hovedinngangen i 2. etasje. Det er parkeringsplass på nedsiden av sykehuset.

Hva behandler vi på legevakten?

Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser. Du bør ta kontakt med legevakten ved

 • høy feber, særlig hos barn
 • moderate pustevansker
 • akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • slapt og medtatt barn eller voksen
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • kuttskader som må sys
 • mistanke om brudd

Papirer du bør ta med til legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Du bør derfor ta med oversikt over

 • faste medisiner
 • navn på fastlege eller legesenter
 • legitimasjon 
 • andre relevante papirer som angår din helse

Ventetid på legevakten

Legevakten er for alle, men ikke for alt. Helsepersonalet vurderer alvorlighetsgraden ut fra et medisinsk sorteringssystem.

Alle skal få best mulig profesjonell hjelp for sine problemer, men du kan oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

I ventetiden

Hvis skaden ikke er akutt, må du regne med noe ventetid. Det er TV og ladestasjoner for mobil og nettbrett i ventesonen. Vi har gratis trådløst internett.

Hvis du har med deg barn, kan det være lurt å ta med noen leker eller bøker.

Eksempler på tilstander som blir prioritert uten ventetid

 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Mistanke om akutt livstruende sykdom
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Svært alvorlige skader

Eksempler på tilstander som gir noe ventetid, men får prioritet framfor andre

 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Vold- og voldtektsofre
 • Svært nedsatt allmenntilstand
 • Mistanke om akutt alvorlig sykdom
 • Sterke smerter
 • Sår og brannskader

Eksempler på tilstander som vanligvis ikke prioriteres foran andre

 • De fleste infeksjoner, øyekatarr, ørebetennelse, blærekatarr
 • Allergiske hudreaksjoner og lignende
 • Korsryggsmerter
 • Små sår

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.

Betaling

Hvem må betale for konsultasjon og utstyr? 

De fleste må betale en egenandel når de har vært hos legevakta. De som ikke skal betale for undersøkelse og behandling, er

 • personer med frikort
 • barn under 16 år
 • soldater i førstegangstjeneste 
 • gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet

Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

Gravide som er hos legen av andre årsaker enn svangerskapet, må også betale for konsultasjonen. 

Du kan derfor oppleve å få en faktura, selv om du har frikort, er gravid, under 16 år eller i førstegangstjeneste. 

Les mer om egenandel hos lege (helsenorge.no).

Hvordan skal du betale?

Du skal betale på betalingsautomaten ved utgangen. Hvis ikke betaler på den, vil du få en SMS med betalingslenke fra ConvenePay. Da må du ha oppgitt et mobiltelefonnummer.

Hvis du ikke har oppgitt et mobilnummer, vil du få en faktura i posten. Faktura kommer fra Convene, og vil ha et gebyr, som for tiden er på kr. 71,-

Betalingslenken i SMS-en er gyldig i 48 timer. Hvis du ikke betaler via lenken i løpet av disse 48 timene, vil du få en faktura. Da påløper det et fakturagebyr.

Det er frivillig å trykke og betale via lenken. SMS-en sendes til det mobilnummeret som er oppgitt ved registrering på legevakten.

Se mer info om ConvenePay på nettsiden deres.

Hvem skal du kontakte om faktura og betaling? 

 • Har du fått faktura og lurer på noe, kan du kontakte Convene, via nettsiden deres. Her finner du relevant informasjon og mulighet til veiledning på telefon, chat og e-post, og ofte stilte spørsmål.
 • Convene kan også nåes via telefon 21 62 73 20. Du kan også sende en e-post til vårt fakturamottak. 
 • Du kan ringe legevakten på 66 89 11 00 ved spørsmål om faktura. Telefonen er betjent hverdager klokken 9.00-11.00, og har i tillegg talebeskjed og tastevalg som kan besvare mange av de vanligste henvendelsene.  
 • Det er viktig at pasienter ikke benytter 116117 for fakturaspørsmål.
 • Etter 24 timer kan du finne fakturakopi ved å logge deg på Pasientsky med BankID.

Etter besøket

Jeg er fortsatt syk

Hvis du fortsatt føler deg syk, kontakt din fastlege for videre behandling.

Jeg har blitt verre

Hvis du blir akutt verre, kontakt legevakten på telefon 116 117.

Forlenget sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som hjelper deg med. 

Non-residents

European Citizen

Bring an EU health care card to pay your personal deduction. Those without a health care card must pay for amount at the emergency room and apply for reimbursement with their insurance company.

Non EU

Non EU citizens must pay full price. 

Annen hjelp ved krise

Ved akutt psykisk krise, alvorlig depresjon

Kontakt legevakten på 116 117 eller ring 113.

Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt

Telefon: 23 04 05 00
Adresse: Trondheimsveien 233, Aker sykehus i Oslo

Krise- og incestsenteret i Follo

Telefon: 64 97 23 00
Krise- og incestsenteret i Follo   

Støttesenter for voldsutsatte ved Follopolitiet

Telefon: 800 40 008
Støttesenteret ved Follopolitiet