Legevakt

Kort fortalt

  • Ring 113 når det er akutt og står om liv.​
  • Ring fastlegen din i åpningstiden til fastlegekontoret.
  • Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Viktig å vite om koronavirus

Hvis du mistenker smitte, skal du ikke møte opp hos legen eller på legevakten. Ring først!

Her finner du mer informasjon om koronavirus.

Ring først

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten. Vi kan også gi råd og veiledning på telefonen. Hvis det er åpent hos fastlegen din, bør du gå dit fordi fastlegen har journalen din og kjenner helsetilstanden din.

Åpningstider legevakten 

Nordre Follo legevakt er åpen hele døgnet på Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski. Inngang i underetasjen.

Dette tar du med til legevakten

Legevakten har ikke tilgang til journalen din fra sykehuset, fastlegen eller andre. Du må ha med legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende) og eventuelt frikort.

Når du kommer til legevakten

Kontakt personalet i luken med en gang hvis du er kritisk skadd eller alvorlig syk. Ellers trekker du kølapp. Når ditt nummer kommer opp i displayet på venterommet, får du snakke med sykepleier i et eget mottaksrom.

Alle pasienter deles inn i hastegrader etter medisinske kriterier. Sykepleier på legevakten vurderer hvilken hastegrad du tilhører sammen med deg.

Betaling

Du må betale en egenandel for behandling på legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret, og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. Hvis du drar fra legevakten uten å betale sender vi faktura i posten.

Les mer om Egenandel hos lege (helsenorge.no)

Besøksadresse og parkering 

Besøksadresse

Ski sykehus
Vardåsveien 3
1400 Ski

Parkering

Det er parkeringsplass på nedsiden av Ski sykehus.

Annen hjelp ved krise

Ved akutt psykisk krise, alvorlig depresjon

Kontakt legevakten på 116 117 eller ring 113

Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt

Telefon 23 48 70 90, Storgaten 40

Krise- og incestsenteret i Follo

Telefon 64 97 23 00
Krise- og incestsenteret i Follo   

Støttesenter for voldsutsatte ved Follopolitiet

Telefon 800 40 008
Støttesenteret ved Follopolitiet