Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Kort fortalt

Tilbud for innbyggere over 16 år som opplever milde til moderate psykiske plager eller rusproblemer.

Våre tilbud 

Veiledet selvhjelp

Assistert Selvhjelp består av nettbaserte verktøy, basert på metoden veiledet selvhjelp. Verktøyene har engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Det brukes gode metoder som vi vet er nyttig for å få det bedre i hverdagen. For å få kode til programmene, må du gjennom en kartlegging. Den som gir deg kode, vil følge deg opp og vurdere hvor mye oppfølging du trenger. 

Les mer om Assistert Selvhjelp

Nettsteder med gratis selvhjelpsmateriale

Samtaleterapi

Tidsbegrenset tilbud med individuelle samtaler. Samtalene er et aktivt samarbeid mellom deg og oss og krever en del egeninnsats. Vi bidrar med ulike verktøy som kan være til hjelp i din situasjon. Din oppgave blir å prøve disse ut mellom samtalene.

Vi er opptatt av tilbakemeldinger og bruker derfor noen hjelpemidler for å sikre at vi er på riktig spor. Du blir derfor bedt om å rapportere hvordan du har hatt det den siste uken og hvordan du opplever samarbeidet med oss.

Kurs og gruppetilbud

Se oversikt over kommunens kurs og gruppetilbud.

Hvem kan få hjelp?  

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller rusproblemer.

Hvis du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på telefon i vår telefontid. Vi tar da en samtale med deg, hvor vi stiller noen spørsmål om deg og din situasjon for å finne ut om dette er riktig tilbud for deg.

Hvis du er i målgruppen vil du få tilbud om kurs, veiledet selvhjelp eller samtale. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler. Hvis det viser seg at vi ikke er rette tilbudet for deg, vil vi gi deg råd og lose deg videre til rett tjeneste.

Tilbudet vårt omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser, og vi tilbyr heller ikke utredning, eller langvarig terapi. Hvis du mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS), får du heller ikke tilbud hos oss. 

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt med oss.  

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med ulike fagbakgrunner. De har minst treårig utdanning fra høyskole i helse- og sosialfag og relevant videreutdanning.

Kontaktinformasjon 

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30

Adresse: Strandliveien 1 - Kolben kulturhus, 4. etasje.

Kontaktskjema for samarbeidspartnere

Som samarbeidspartner kan du bruke skjemaet under for å komme i kontakt med oss. 

Kontaktskjema