Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Kort fortalt

Tilbud for innbyggere over 16 år som opplever

  • milde til moderate psykiske plager
  • begynnende rusproblemer

Vi har stengt i uke 28, 29 og 30. 

Se psykisk helsehjelp

Våre tilbud 

Assistert selvhjelp

Her går vi gjennom et behandlingsprogram på nett. Programmene inneholder øvelser, oppgaver og informasjon om metoder og behandling.

Samtaleterapi

Tidsbegrenset tilbud med individuelle samtaler. Samtalene er et aktivt samarbeid mellom deg og oss og krever en del egeninnsats. Vi bidrar med ulike verktøy som kan være til hjelp i din situasjon. Din oppgave blir å prøve disse ut mellom samtalene. Vi er opptatt av tilbakemeldinger og bruker derfor noen hjelpemidler for å sikre at vi er på riktig spor. Du blir derfor bedt om å rapportere hvordan du har hatt det den siste uken og hvordan du opplever samarbeidet med oss.

Kurs og gruppetilbud

Se oversikt over kommunens kurs og gruppetilbud.

Hvem kan få hjelp?  

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. 

Du trenger ikke henvisning fra lege.  

Kartleggingssamtale

Når du tar kontakt gjennomfører vi en kartleggingssamtale på telefon. Vi stiller noen spørsmål om deg og din situasjon for å finne ut om dette er riktig tilbud for deg. Hvis vi ikke kan tilby det du trenger, hjelper vi deg videre. 

Kontakt oss 

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30