Avlastningsopphold

Kort fortalt

  • Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet, kan få avlastning.
  • Brukeren må være bosatt i Nordre Follo kommune.
  • Avlastningsopphold er gratis.

Hva er avlastningsopphold?

Brukere som til vanlig får hjelp hjemme, kan bo midlertidig i institusjon, slik at den som har den daglige omsorgen, får avlastning.

Brukeren får individuell pleie og omsorg i institusjon. Vi vurderer innholdet i oppholdet og hvor lenge det skal vare etter omsorgspersonens behov for avlastning.

Avlastningsopphold er gratis.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Vi vurderer behovet individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

  • hvor mange timer per måned søkeren utfører omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • arbeidsbelastningen over tid – om det skjer i perioder eller hele tiden
  • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Slik søker du

Den som har den daglige omsorgen, søker selv. Brukeren må samtykke til søknaden om avlastningsopphold, og til å reise hjem på en avtalt dato.

Søk om avlastningsopphold

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178