Omsorgsboliger

Kort fortalt

Kommunen har omsorgsboliger på Kolbotn, Kråkstadtunet, Greverud og Langhus.

Forutsetninger for besøk ved sykehjem og omsorgsboliger

 • Besøkende som har vært i utlandet, kan ikke komme på besøk ved institusjon de første 10 dagene etter ankomst til Norge. Dette gjelder for reiser i alle land, både lange reiser og såkalte svippturer til Sverige.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom.
 • Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

I Nordre Follo kommune skal arbeidstakere som kommer fra alle «gule land» ha en negativ test før de kan jobbe med pasientnært arbeid i kommunens institusjoner.

Rutiner ved besøk i omsorgsboliger

Besøksregler på sykehjem

Våre sykehjem er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene. 

Alle sykehjem følger de generelle besøksreglene. Sjekk ditt eget sykehjem for regler om tidspunkter og varsling av besøk. Du finner listen over sykehjem nederst i teksten.

Regler som gjelder for alle sykehjemmene

Du kan ikke komme på besøk hvis du

 • er syk
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid-19

Alle besøkende skal skrive seg inn i besøksprotokoll ved hvert besøk. 

Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.

Før besøket

 • Vi anbefaler at besøk foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • For besøk ute skal alle holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene.
 • Besøk inne skal skje på pasientens rom. Maks antall besøkende er 2 personer. Alle må holde minst én meter avstand og følge smittevernrådene.
 • Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.

Under besøket

 • Du må desinfisere hendene når du kommer, også hvis du skal besøke noen utendørs.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • En meters avstand beskytter bedre enn munnbind! Besøkende trenger derfor ikke å bruke munnbind.
 • Du skal holde minst én meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat, skal alle vaske eller desinfisere hendene før dere spiser.
 • Du kan bruke pasienten/beboerens toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Desinfiser hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også sykehjemmet du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Hvis situasjonen endrer seg
Vi innfører midlertidig besøksforbud hvis det er smitteutbrudd på sykehjemmet du skal besøke.

Egne avtaler gjøres med pårørende til pasienter som går mot livets slutt.

Sjekk reglene for ditt sykehjem

Alle sykehjemmene har noen egne regler om tidspunkter og varsling om besøk som du må sjekke i tillegg. Dette finner du under besøksregler på siden til hvert enkelt sykehjem:

Sykehjem

Kolbotn omsorgsboliger

Kolbotn omsorgsboliger består av 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Bemanningen i Kolbotn omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp. Tildeling av tjenester skjer gjennom vedtakskontoret for helse og mestring.

Service- og velværetilbud

Fellesstue og takterrasse
Det er flere sosiale soner i hver etasje. Vi har også en flott felles takterrasse.

Trimrom
Vi har trimrom i 1. etasje som kan benyttes etter avtale.

Ingiertun kafé
Kafeen ligger i 1. etasje og er åpen mandag til fredag, kl. 10.00–15.30. Her finner du kaffe og noe søtt til, påsmurte rundstykker og salatbar til hyggelige priser.

Arrangement
Etter åpningen har vi innledet samarbeid med flere frivillige organisasjoner og foreninger som jobber med planer for arrangementer i lokalene. Informasjon kommer når dette er klart.

Praktiske opplysninger

Parkering
Fire parkeringsplasser i garasjen kan benyttes av pårørende/gjesterr. Plassene er merket.    

Kontaktinformasjon

Omsorgsboligene har for tiden ingen betjent resepsjon, men ring oss gjerne for å avtale et møte.

Telefon: 40 00 00 68 (døgnbemannet)
kombo@nordrefollo.kommune.no

Besøksadresse: Edvard Griegs vei 7, 1410 Kolbotn.

Kråkstadtunet omsorgsboliger

Kråkstadtunet består av 22 leiligheter for varig opphold. Boligene er bemannet hele døgnet og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kråkstadtunet omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp, hovedsakelig innenfor områdene somatikk, lettere demens og psykiatri.

Service- og velværetilbud

Aktivitør
Aktivitør kommer tre dager i uken og arrangerer felles aktiviteter som bingo, håndarbeid, filmvisning, trim, utflukter, høytlesning, spørreleker og sosialt samvær.

Hyggestue
Hyggestue arrangeres annenhver tirsdag.

Besøkstjeneste
Røde kors har besøkstjeneste hver mandag. De selger sjokolade, ukeblader og andre småvarer på bestilling. Besøkshund kommer hver fredag.

Hyggekvelder og konserter
Frivillige organisasjoner har arrangementer 6-8 ganger i året. Akerhus Musikkråd (SANG i eldreomsorgen) har også konserter.

Andakt
Andakt holdes annenhver onsdag.

Frisør
Frisøren kommer hver 14. dag.

Fotpleier
Fotpleieren kommer cirka en gang per måned.

Praktiske opplysninger

Vi tilbyr beboerne fellesmåltider i spisestuen. Omsorgsboligene har eget kjøkken med kokk som tilbereder maten.

Åpningstider administrasjonen

Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Kråkstadtunet omsorgsboliger

Telefon: 64 91 42 40

Følg oss på Facebook: Kråkstadtunet omsorgsboliger

Besøksadresse
Skolebakken 2B, 1408 Kråkstad

Postadresse
Skolebakken 2B, 1408 Kråkstad

Greverud omsorgsboliger

Greverud omsorgsboliger består av 35 leiligheter fordelt på fem etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende. Greverud omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp, hovedsakelig innenfor områdene somatikk og lettere demens.

Service- og velværetilbud

Fellesstue og takterrasse
Det er fellesstue i 4 etasje. Her arrangeres kaffekos hver lørdag. Vi har også en flott felles takterrasse.

Trimrom
Vi har trimrom i 3 etasje. Her arrangeres fellestrim hver mandag i regi av fysioterapeut.
Tilbud til fri benyttelse på sykehjemmet som ligger rett ved siden av omsorgsboligen

Kantine
Kantinen er åpen mandag til fredag, kl. 10.00-15.30. Her finner du kaffe og vafler, påsmurte rundstykker, salatbar og varmmat til hyggelige priser. Her serverer middag fra kl. 13.00.

Hyggekvelder og konserter
Beboere i omsorgsboligen er hjertelig velkomne til å være med på arrangementer på sykehjemmet som er rett ved siden av.

Andakt
Andakt holdes hver torsdag.

Fotterapeut
Autorisert fotterapeut. Oversikt over priser og dager hun er til stede er tilgjengelig utenfor behandlingsrommet i 2. etasje på sykehjemmet.

Frisør
Frisør er tilgjengelig mandag-fredag. Prisoversikt finner du utenfor frisørsalongen i 2. etasje på sykehjemmet.

Spa
Det er mulig å nyte ulike SPA-behandlinger i eget spaværelse på Greverud sykehjem. SPA-terapeut treffer du på tlf. 900 60 102. Brosjyre med oversikt over behandlinger og priser finner du på tavlen i resepsjonen på sykehjemmet.

Praktiske opplysninger

Parkering
Gjester kan parkere gratis på andre siden av veien for omsorgsboligen. Du må ha parkeringskort synlig i bilruten. Parkeringskort fås av personalet i omsorgsboligen.

Åpningstider resepsjonen

Sykehjemmet har betjent resepsjon mandag til fredag, mellom kl. 10.00 og 14.00. I resepsjonen kan du blant annet gjøre avtale om leie av kantinen og kapellet for private arrangementer.

Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Greverud omsorgsboliger

Telefon: 66 89 25 55 (døgnbemannet)

Avdelingsleder Tonje Onsøien
Telefon: 66 81 89 94 / 45 41 74 41 (kl. 08.00–15.30)

Langhus omsorgsboliger

Langhus bo- og servicesenter åpnet i 2001. Vi har for tiden to sykehjemsavdelinger. I tillegg inneholder senteret 24 omsorgsboliger. Vi har også fine utearealer, en innholdsrik aktivitetskalender, kafeteria som er åpen for alle, samt frisør og fotpleier.

Det er 24 omsorgsboliger tilknyttet Langhus bo- og servicesenter, disse driftes av Boligkontoret i Ski kommune.

Service- og velværetilbud

Anne Grethes fotterapi
Anne Grethe har lang erfaring med stell av føtter og spesielt innen diabetes, sårbehandling, skjevstilling og avlastningsterapi.

For bestilling av time, ta kontakt på telefon: 98 05 00 36 eller send en e-post til agfotterapi@gmail.com.

Vera's frisør
Vera tilbyr dame- og herreklipp, vask, føn, legg, farging og permanent.
For bestilling av time, ta kontakt på telefon: 95 12 41 08

Praktiske opplysninger

Kafeteria
Det er ny middagsmeny hver uke i kafeteriaen. Kafeteriaen er åpen for alle, beboere, pårørende, ansatte, turgåere, barselgrupper og alle som har lyst til å komme.

Her kan du få kjøpt middag, smørbrød, salater, kaker, vafler, desserter, kaffe, te og mineralvann.

Åpent mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Parkering
Det er parkering ved hovedinngangen til senteret.

Langhus bo- og servicesenter

Telefon: 64 91 13 50

Besøksadresse
Langhus senter 8 A-B, 1405 Langhus

Langhus bo- og servicesenter

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook: Langhus bo- og servicesenter

Langhus bo- og servicesenter

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om omsorgsbolig

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Trenger du andre tjenester?

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må du søke om dette.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178