Rehabilitering

Kort fortalt

 • Rehabilitering handler om trene opp ferdigheter som du har mistet eller fått redusert på grunn av sykdom eller skade.
 • Et opphold på rehabilitering er et tilbud til deg som trenger hjelp til å trene opp en eller flere funksjoner.
 • Målet er at du kan klare hverdagen hjemme mest mulig på egen hånd.

Hva er rehabiliteringsopphold?

Tilbudet er for deg som trenger rehabilitering for å komme deg hjem til egen bolig og den hverdagen du ønsker. Behovet må være innenfor realistiske rammer.

Rehabilitering handler om trene opp ferdigheter du har hatt, men som du har mistet eller fått redusert på grunn av sykdom eller skade.

Tilbudet er et korttidsopphold.

I samarbeid med deg finner vi tiltak som kan bidra til at du får den hverdagen du ønsker.

Eksempler på tiltak

Du kan få hjelp og veiledning til å 

 • trene opp ferdigheter, både individuelt og i grupper
 • ta vare på deg selv og din personlige hygiene
 • få utredet dine behov og søke om hjelpemidler
 • tilrettelegge boligen din
 • få utarbeidet individuelle mål

Hvor mye koster det?

Prisen for korttidsopphold følger statens satser inntil 60 dager per kalenderår. Hvis korttidsoppholdet varer mer enn 60 dager i et kalenderår, kan vi beregne døgnpris etter kommunens forskrift om vederlag. 

Kontakt Mottak og koordinering på telefon 02178 for mer informasjon.

Hvem kan få rehabiliteringsopphold?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

Du må

 • være bosatt i Nordre Follo kommune
 • kunne trene opp en eller flere funksjoner
 • være motivert for rehabilitering
 • ha behov for tverrfaglig kompetanse
 • være ferdig medisinsk utredet (dette må være dokumentert)

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger (melding om innlagt pasient) fra sykehuset om du har samtykket til det.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178