Rehabilitering

Kort fortalt

 • Vil du helst bo hjemme så lenge som mulig?
 • Rehabiliteringsopphold er et tilbud til deg som trenger hjelp til å trene opp en eller flere funksjoner, slik at du kan klare hverdagen hjemme mest mulig på egen hånd.

Hva er rehabiliteringsopphold?

Tilbudet er for brukere som har behov for rehabilitering for å komme hjem til egen bolig og den  hverdagstilværelsen de ønsker. Behovet må være innenfor realistiske rammer.

Et rehabiliteringsopphold er tidsbegrenset.

I samarbeid med deg finner vi rehabiliteringstiltak som kan bidra til at du får den hverdagstilværelsen du ønsker, innenfor realistiske rammer. 

Eksempler på tiltak

 • bistand til å utarbeide individuelle mål
 • trening og veiledning, individuelt og i grupper
 • bistand til å ivareta egenomsorg og personlig hygiene
 • behovsutredning og formidling av hjelpemidler
 • hjelp og veiledning til praktisk tilrettelegging av hjemmesituasjonen og boligen

Hvor mye koster det?

Prisen for korttidsopphold følger statens satser inntil 60 dager per kalenderår. Hvis korttidsoppholdet varer utover 60 dager i et kalenderår, kan vi beregne døgnpris etter kommunens forskrift om vederlag. 

Kontakt Vedtakskontoret på telefon 02178 for mer informasjon.

Hvem kan få rehabiliteringsopphold?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

 • Du må være bosatt i Nordre Follo kommune.
 • Det må være mulig å trene opp en eller flere funksjoner.
 • Du må være motivert for rehabilitering.
 • Det må være behov for tverrfaglig kompetanse.
 • Medisinsk utredning må være ferdig (denne må være dokumentert).

Slik søker du

Søk om rehabiliteringsopphold

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178