Sykehjem

Finstadtunet sykehjem

Telefon: 64 85 41 30 | Adresse: Kråkstadveien 45, 1424 Ski

Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Telefon: 66 89 25 00 | Adresse: Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Telefon: 66 81 98 00 | Adresse: Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Langhus bo- og servicesenter

Telefon: 64 91 13 50 | Adresse: Langhussenteret 8A-B, 1405 Langhus

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Telefon: 64 85 32 00 | Adresse: Eikjolveien 1, 1400 Ski

5