Idretts- og friluftsanlegg

Kort fortalt

 • Utendørs idrettsanlegg
 • Skianlegg og skøytebaner
 • Lysløyper og turstier
 • Parker og sentrumsområder
 • Bade- og fiskemuligheter

Utendørs idrettsanlegg

Sofiemyr idrettspark

Idrettsparken er kommunens sentralanlegg. Den inneholder stadion, fotball- og fritidsanlegg med lys og de fleste fasiliteter. Her er matchbane i gress for fotball, kunstgressbane, treningsfelt i gress med to baner og oppmykningsfelt, grusbane og ishockeybane.

Østre Greverud idrettspark

På Østre Greverud ligger det en idrettshall, kunstgressbane, en grusbane, kombinert sandvolleyball- og sandhåndballbane, tuftepark, naturklatrejungel, skateanlegg, lysløype, idrettshus og en 18 hulls golfbane med proshop og restaurant.

Ski idrettsplass

Den inneholder en matchbane, en treningsbane med naturgress, to kunstgressbaner og en friidrettsbane.

Langhus idrettsplass

Den inneholder to kunstgressbaner, en liten kunstgressbane, en treningsbane med naturgress og en grusbane

Siggerud idrettsplass

Den inneholder en kunstgressbane

Kråkstad idrettsplass

Den inneholder en kunstgressbane og en løpebane. Idrettslaget drifter dette selv.

Skianlegg, lysløyper og turstier

Se også Skiforeningen nettsider om skiløyper og føreforhold.

Lysløyper

 • Fløysbonn - Løypa går fra Fløysbonn gård på Sofiemyr til Østre Greverud gård og Østli skole.
 • Svartskog - Det er egen lysløype på Svartskog med start fra krysset Roald Amundsensvei/ Bekkenstenveien. Lysene er på hele året og tennes med med fotocelle ved mørkets frembrudd. Lyset slukkes kl. 23.00.
 • Kråkstad (start Sørumveien)
 • Ski – Langhus (start Ski ungdomskole)
 • Langhus-Siggerud (start Haugjordet ungdomskole og flere runder man kan ta i Siggerud)
 • Skog bak Langhus idrettsplass (Her blir det ikke kjørt opp løyper)
 • Skorhaugåsen (Her blir det ikke kjørt opp løyper) (Ligger ved Ski videregående skole)

Feil kan meldes til vårt sentralbord på telefon 02178.

Det er ikke lov med motorferdsel eller ridning i løypene. Dette gjelder både sommer og vinter.

Slalåm

Ønsker du å kjøre slalåm, kan du besøke Ingierkollen slalåmsenter. Her er det også en egen barnebakke.

Skøytebaner

Skøytebaner tilknyttet barneskolene:

 • Tårnåsen skole
 • Kolbotn skole
 • Østli skole
 • Greverud skole
 • Vassbonn skole
 • langhus skole

Øvrige skøytebaner:

 • Sofiemyr idrettspark (hockeybane og liten bane
 • Myraparken (Myraveien på Sætreskogen)
 • Leangen (også kalt "Kallands plass"), Østliveien - Kryssveien
 • Myrtaket (krysset Skogveien - Fjellveien)
 • Svartskog idrettspark
 • Mellom Rognebærlia barnehage og BMX-banen
 • Østre Greverud idrettspark (grusbanen)
 • Bekkestien på Hebekk.
 • Nybrottveien, bak Hebekk barnehage.
 • Langhuset ved Langhus idrettsplass
 • Grusbane øverst i Bøleråsen (ikke islagt de siste årene)
 • Siggerud idrettsplass. Idrettslaget islegger banen selv, kommunen hjelper til med brøyting ved store snøfall
 • Kråkstad idrettsplass. Idrettslaget drifter
 • Ski ishall (Et samarbeid mellom ishallen og kommunen)

Parker og sentrumsområder

 • Ski sentrum
 • Vestråt parken
 • Waldemarhøy
 • Birklunden ved Ski nye kirke
 • Rådhusparken i Kolbotn sentrum
 • Generasjonsparken ved Kolben kulturhus er en park som legger vekt på fysisk aktivitet, spesielt sykling - med god adkomst for syklende og gående.Parken skal ha aktivitetstilbud for alle generasjoner, og den vil være med på å skape liv i Kolbotn sentrum.
 • Pumptrack, Kolbotn. Det er en sykkelbanen og et sykkelanlegg som kan brukes av alle, fra de første famlende sykkeltråkk til trening på landslagsnivå. Banen bygges i grus slik at den enkelt kan endres dersom vi vil gjøre justeringer og endringer.
 • Pyramiden: Sentralt i Kolbotn sentrum er det bygget et nærmiljøanlegg for ungdom. Aktivitetsparken er laget for sykkel, rulleskøyter, skating og klatring.

Andre uteområder

 • Skole- og barnehageanlegg, samt offentlige lekeplasser. 
 • Syke- og pleiehjem, samt omsorgsboliger
 • Kirkegårder og gravlunder

Badeplasser

Du kan bade flere steder i Nordre Follo. Nedenfor finner du en oversikt over steder som er tilrettelagt for bading.

Tussetjern

Tussetjern er et idyllisk vann som ligger på grensen mellom Oppegård og Ski. Badeplassen har en liten sandstripe, svaberg og gress.

Stedet har en lang historie, på slutten av 1800-tallet var dette et attraktivt badested for gjester som besøkte Fjeld Sanatorium som lå i tilknytning til vannet.

Badeplassen ved Tussetjern har toalettbygg tilgjengelig for funksjonshemmede. Ved Tussetjern er det parkeringsplass med HC-parkeringsplasser og sykkelparkering. På områder finnes også sittegrupper med plass til rullestolbrukere.

Det er mulig å komme hit med tog og buss, eller med sykle. Tjernet ligger like øst for fylkesvei 156. Nærmeste bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger omtrent 250 m unna. Det finnes også turstier rundt vannet med tilgang til resten av Sørmarka.

Dette er en kommunal badeplass og Oppegård kommune tar prøver av vannet i badesesongen. Hvis prøvene viser at det ikke er bra å bade her, blir det satt opp skilt og informert via internett og sosiale medier. Se egne sider om vannkvalitet i Tussetjern.

Badeplasser

Badeplassene Bekkensten, Bestemorstranda og Ingierstrand eies og drives av Oslo kommune. For informasjon om badetemperatur og vannkvalitet, se Oslo kommunes nettsider. Friluftsetaten her har ansvar for å ta prøver av vannet. Det er ikke flere kommunalt tilrettelagte badeplasser syd for Bekkensten.

Bekkensten
Badeplassen er en grovkornet sand- og steinstrand med gress og svaberg. Badeplassen har toaletter. Nordre Follo kommune fraråder lek og plasking i bekkeløpet fordi det erfaringsmessig er mye bakterier her når det har regnet.

Bestemorstranda
Badeplass med stein- og sandstrand og svaberg. Badeplassen har toaletter.

Ingierstrand bad
Dette er ett av indre Oslofjords mest besøkte badesteder i sommerhalvåret. Her er flere stupebrett og sandstrand. Badeplassen har toaletter.

Midtsjøvann
Badeplassen ved Midtsjøvann har en langgrunn og barnevennlig sandstrand med benker. Her er det også toalett. Midtsjøvann ble fredet som naturreservat i 1992. Hvis du vil fiske i Midtsjøvann må du ha fiskekort. Midtsjøvann forvaltes av Nordre Follo kommune.

Bråtetjern
Denne badeplassen har mye grøntareal, stupebrett og stor gapahuk med rasteplass. Et veldig fint område for fiske og telting samt generelt friluftsliv med fine stier langs vannkanten. Bråtetjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Vientjern
Om du vil kombinere skogstur og bading, er Vientjern stedet for deg. På nordsiden av vannet ligger en flytebrygge, rasteplass og fine svaberg. Området er utgangspunkt for flere turstier. Vientjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Gjersengen
Gjersengen er en idyllisk badeplass med sandstrand, toaletter og brygge samt et stort og fint grøntareal. Sommeren 2017 ble det satt ut fem nye bord/benk-grupper. Gjersengen forvaltes av Nordre Follo kommune.

Tussetjern
Tussetjern har badebrygge og svaberg, og snart kommer det også to nye bord-/benk-grupper. Her er det ikke toalett. Tussetjern forvaltes av Langhus Velforening i samarbeide med Nordre Follo kommune.

Kloppa (Assuren)
På Kloppa finner du et stort plenområde med benker og bord til 40 personer og en gapahuk, samt en flytebrygge. Her er det ikke toalett. Kloppa forvaltes av Nordre Follo kommuneskoger.

Vannkvalitet

Eier og driftsansvarlig er ansvarlig for å ta prøver av badevannet. Kommunelegen passer på at vannkvaliteten kontrolleres. Det er ikke er lov med organisert bading i Gjersjøen, som er kommunens drikkevannskilde. Ved Kolbotnvannet er det ikke tilrettelagt for bading. Bading anbefales ikke på grunn av sterkt varierende vannkvalitet.

Fritidsfiske

Nordre Follo har over 40 vann og vassdrag som er fiskeførende.

Det er ørret, abbor, gjedde, mort, sørv, laue, ørkyt, flire, brasme, karuss, lake, ål og gjørs. I tillegg er det en liten bestand av edelkreps som er under oppbygging. I Krokholmarka er det bare ørret og abbor.

Nordre Follo kommune har en rolle å forvalte fisk og ferskvannsorganismer har gode levekår og god produktivitet. Videre har kommunen en viktig rolle i informasjon om fritidsfiske og å bidra til at denne flotte fritidsbeskjeftigelsen blir nyttiggjort. Vi har også organisert prøvefiske og helseundersøkelser av fisken. Fisken i Nordre Follo har høy matkvalitet! Det er laghet et svært illustrativt fiskekart over kommunen (se under).

Retten til fiske er en grunneierrett. I Nordre Follo er det innført fiskekort for 2 områder, Midtsjøvann/Nærevann og Krokholmarka (Østmarka).

Krokholmarka: Må løse fiskekort for Oslomarka Fiskeadministrasjon(OFA). Kan bl.a. kjøpes via SMS.
Midstsjøvann/Nærevann: Grunneierne krever fiskekort. Fiskekortautomat har stått på P-plassen ved Midtsjøvann badeplass, eller spør grunneiere i området.
I resten av kommunen er det såkalt "tålt stangfiske" (gratis fiske for alle). Det er ikke opprettet krepsevald i kommunen, men OFA selger krepsekort for Østmarka (Rausjø/Børter).

Personer under 16 år kan fiske uten fiskekort i perioden 1. jan. – 20. aug. (med stang og håndsnøre).

Skogbestyrer er kontaktperson for fiskeforvaltningen i kommunen. Skogbestyrer samarbeider med Oslomarka Fiskeforvaltning (OFA) , Ski Jeger- og fiskeforening og grunneiere i Nordre Follo. OFA og Ski JFF kontrollerer og kultiverer fiske i Krokholmarka – kalking av utvalgte vann og utsetting av ørret.

Utsetting av fisk er forbudt uten tillatelse fra departementet. Lurer du på hvilken fisk du kan fiske hvor? Sjekk kartet underer (lenke kommer)

Trefelling

Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder.

Vi behandler søknader om trefelling hovedsakelig i vinterhalvåret. Du får svar på søknaden med vår vurdering av om trefellingen bør skje helt eller delvis.

Kommunen feller først og fremst risikotrær. Utover dette feller vi trær hvis vi har kapasitet. Vi tar hensyn til fuglenes hekkeperiode. På grunn av oppryddingsarbeidet feller vi løvtrær før løvsprett eller etter løvfall.

Kommunen gir i mange tilfeller søkeren lov til å felle trærne selv, for egen regning og risiko. Beboeren får veden og må rydde etter avtale. Hvis beboeren ikke rydder, vurder kommunen å fakturere kostnadene for merarbeid.

Vurderinger

 • Er trærne en fare for barn som leker, folk som ferdes i området eller for bygninger?
 • Hindrer trærne sol og lys i forhold til plassering/ høyde/ tetthet?
 • Trærnes art, alder og kondisjon
 • Estetiske vurderinger i området som helhet
 • Klimatiske forhold, spesielt økt vind
 • Er det enighet/ uenighet i nabolaget
 • Hensyn til biologisk mangfold på stedet
 • Grannelova

Søknad

Du må oppgi navn og adresse, og begrunne hvorfor du vil fjerne trærne. I tillegg må dette være med:

 1. Er naboene og eventuell velforening/ borettslag/ sameie med interesser i området, enige i forslaget? Legg ved en liste med underskrifter og eventuelt uttalelser hvis dere er uenig.
 2. Legg ved kart eller flyfoto i målestokk 1:500. Kart/flyfoto finner du på: http://follokom.com/ Merk det aktuelle området.

Du må også merke trærne du ønsker å felle. Bruk bånd eller tape, så de blir lett å finne. Du må ikke blinke eller male trærne.

Du kan sende søknad til kommunen Nordre Follo kommune eller skriftlig til, Nordre Follo kommune, Postboks. 3010, 1402 Ski.

Eventuell klage på avgjørelsen kan du sende til kommunen, innen tre uker fra du får svar.

Mer informasjon

Kontaktperson er Landskapsarkitekt Anne Hindklev Hamouni, telefon 02178,  Anne Hindklev Hamouni.