Stier og skiløyper

Kort fortalt

I Nordre Follo finnes det 

  • 250 km rødmerkede skiløyper, der 170 km blir preparert om vinteren
  • 148 blåmerkede sommerstier

I vårt turkart er de fleste stier og løyper tegnet inn.

Stier og skiløyper

I Nordre Follo kommune finner du 250 km rødmerkede skiløyper. 170 km prepareres om vinteren. I tillegg finner du 148 km blåmerkede sommerstier og mange kilometer med umerkede stier.

Merkede løyper

Skiforeningen vedlikeholder skiløypene, mens Turistforeningen (Nordre Follo turlag) vedlikeholder de merkede sommerstiene.

Langs stiene og løypene finner du mange rasteplasser, utsiktspunkt og gapahuker.

Lysløyper

Finn lysløypene i kommunen i vårt digitale turkart. Forstørr kartet og se etter løyper markert med rød strek-prikk-strek. 

Det er ikke lov å ri eller bruke motorkjøretøy i løypene. Dette gjelder både sommer og vinter.

Se også Skiforeningens nettsider om skiløyper og føreforhold.

Turkart

I Nordre Follos turkart er de fleste stier og løyper tegnet inn, og du kan lese  beskrivelse av mer enn 80 turmål. 

Digitalt turkart 

Her finner du digitalt turkart for Nordre Follo.

Kartet kan brukes på både mobil, nettbrett og pc.

I det digitale turkartet finner du blant annet beskrivelse av 

  • 100 turmål
  • mange bilder
  • sti- og løypeopplysninger
  • muligheter for bruk av rullestoler i utmarka
  • fiskemuligheter

Tegnforklaringer til turkartet

Tegnforklaring til turkartet

Kommuneskoger

Kommuneskogene i Nordre Follo utgjør i dag ca. 30 km2, det vil si 24 prosent av skogarealet i kommunen.

Det meste av kommuneskogene ligger innenfor markagrensen og rapporterer hvert år i Grønt regnskap.  Kommuneskogene har de siste 20-30 årene blitt forvaltet etter bærekraftige prinsipper vedtatt av kommunestyret. 

Ved fra kommuneskogen

Kommuneskogen har tidligere åpnet opp for vedbestilling. Kommuneskogen har ikke ubegrenset med ved og har derfor satt en stopp for bestillinger etter 15. mars.

Det som blir bestilt etter den tid blir satt på venteliste og kontaktet hvis vi får avbestillinger.

Mer informasjon