Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har et helhetlig ansvar for alle fagområder i skolesekken. I dag har fylkeskommunene og kommunene ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner.