Ledsagerbevis

Kort fortalt

  • Ordningen er for mennesker med funksjonsnedsettelser, som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter.
  • Ledsagerbeviset gjelder i hele landet.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Mennesker med funksjonsnedsettelser, som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter kan søke om ledsagerbevis. 

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den som eier beviset/kortet betaler normalt vanlig pris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsager går gratis. Andre vil også gi rabatt til den som eier beviset hvis vedkommende er trygdet.

Vy/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris både til den som eier kortet og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis

Kontakt oss

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178