Ledsagerbevis

Kort fortalt

  • Har du funksjonsnedsettelser og trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter, kan du søke om ledsagerbevis.
  • Ledsagerbeviset gjelder i hele landet.
  • Du kan få digitalt ledsagerbevis via en app på mobilen

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med funksjonsnedsettelser, og som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter, kan søke om ledsagerbevis. 

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset gir ledsageren din fri adgang til steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den som eier beviset/kortet betaler normalt vanlig pris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsager går gratis. Andre vil også gi rabatt til den som eier beviset hvis vedkommende er trygdet.

Vy/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris både til den som eier kortet og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis

Ønsker du å bytte til digitalt ledsagerbevis?

Hvis du allerede har ledsagerbevis og ønsker den digitale løsningen, kan du bruke dette skjemaet:

Bytt til digitalt ledsagerbevis   

Når du er registrert hos oss, kan du laste ned ledsagerbevis-appen.

Kontakt oss

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178