Utleie av lokaler og anlegg

Kort fortalt

Leie av

 • idrettsanlegg, idrettshaller og andre lokaler 
 • forsamlingslokaler og møterom
 • plass på torget

Du leier torgplass i Ski og lokaler gjennom Bookup. Send e-post for å leie torget på Kolbotn.

Bruk søknadsskjema for å leie idrettsanlegg til trening og arrangementer.

Idrettsanlegg

Søknadsfrister 2023/24

Alle kommunens innbyggere skal ha lik mulighet til å søke tid til trening og arrangementer i kommunens anlegg.

Dere må søke innenfor de åpningstidene som gjelder for hvert anlegg per i dag.

Søknadsfrist for utendørs anlegg, trening og arrangement: 
1. desember 2024.

Søknadsfrist for innendørs anlegg, trening og arrangement: 
1. mai.

Alle som ønsker å booke tid til trening i kommunens anlegg, må søke. Vi ønsker mest mulig informasjon om deg som søker for å fordele tiden mest mulig rettferdig. 

Bruk søknadsskjemaet nedenfor, og legg ved informasjon om antall lag i seriespill, antall spillere, lagpartier/grupper og antall utøvere 2023/24.

Lag og foreninger må også legge ved:

 • Aktivitetstall fra 31.12.23 og info om lag, partier og grupper i 2023/24.
 • Underliggende aktivitetstall for hver undergruppe i idrettslaget.

Fast treningstid i anlegg

Innendørs*

Send søknad for all fast trening dere planlegger i løpet av 2023/24.

*Gymsaler/aktivitetssaler, flerbrukshaller, spesialhaller.

Søk om sesongleie innendørs

Utendørs**

Send søknad for all fast trening dere planlegger i løpet av 2023, både vinter- og sommertrening. 

**Friidrettsanlegg, fotballbaner og andre utendørsanlegg.

Søk om sesongleie utendørs

For arrangement i anlegg

Innendørs

Send søknad for alle arrangementer dere planlegger i løpet av 2023/24.

Søknadsfrist for arrangementer i 2022/23:
1. mai.

Tid til enkeltvise arrangementer i løpet av sesongen tildeles bare hvis det er ledig tid.

Avlysning må skje senest tre uker i forkant. 

Søk om leie til arrangement innendørs

Utendørs

Send søknad for alle arrangement som planlegges i løpet av 2023. Tid til enkeltvise arrangementer i løpet av sesongen tildeles bare hvis det er ledig tid.

Avlysning må skje senest tre uker i forkant. 

Søk om leie til arrangement utendørs

Betalingssatser

Nye gebyrsatser blir vedtatt av kommunestyret hvert år.  

Satser for 2024

Lokaler og møterom

Lag og foreninger, eller du som privatperson kan leie lokaler til selskaper og møter.

Søk om å leie lokale

Du kan søke om enten fast leie eller leie til et enkelt arrangement.

Søknadsfrist for fast leie er 1. mai hvert år. Tildelingen gjelder for ett skoleår.

Disse forsamlingslokalene kan du leie:

 • Waldemarhøy ligger i Ski sentrum og blir brukt til forsamlings- og festlokale. 
 • Langhuset er et forsamlingslokale som ligger ved idrettsparken på Langhus. Huset leies ut til ulike formål og har møterom og festlokale. Den store salen har plass til 120 personer. Salen kan deles opp i tre mindre rom med delevegger. Det er et godt utstyrt kjøkken i  tilknytning til salen.
 • Kråkstad samfunnshus er forsamlings- og selskapslokale i Kråkstad tettsted. Storsalen har plass til 120 personer. I tillegg er det en spisesal med plass til 60 personer og et stort kjøkken med kjølerom. Huset har ikke rampe.
 • Svingen kafé og aktivitetssenter ligger i 2. etasje i Rådhussvingen 3. Dette leies kun ut til lag og foreninger som driver sin virksomhet i tråd med senterets intensjoner, samt til åremålsdager for pensjonister.
 • Gamle Oppegård rådhus har kantine med fullt utstyrt kjøkken og mulighet for kaffe til utleie for konfirmasjoner og dåp. Åtte undervisningsrom til utleie, der samtlige er utstyrt med whiteboard, prosjektor, stoler og pulter.
 • Låven på Møllerenga kan leies av lag, foreninger, barnehager og skoler, men egner seg også til bryllupsfester, konfirmasjon eller dåp.

For mer informasjon og reservering kan du sende en e-post til utleie@nordrefollo.kommune.no eller ringe 02178 (kl. 08.30– 15.00). 

For arrangementer med alkoholservering, må du søke om skjenkebevilling. Dette gjelder ikke ved lukkede, private selskaper. Se side om alkohol og servering.

Torgplass i Ski 

Det er mulig å leie Øvre torg og gågata i Ski til ulike arrangementer og aktiviteter. 

Søk om leie av torgplass

Torget på Kolbotn 

Det er mulig å leie torget på Kolbotn til ulike arrangementer og aktiviteter. 

Kontakt: utleie@nordrefollo.kommune.no

Priser og reglement

Kontakt oss

Utleie av idrettshaller og lokaler