Utleie av lokaler og anlegg

Kort fortalt

  • Leie av idrettsanlegg, idrettshaller og andre lokaler. 
  • Leie av forsamlingshus.
  • Leie av torget.

Leie av idrettsanlegg

Nye retningslinjer for fordeling av treningstid er under behandling, og vi publiserer nye søknadsskjemaer og frister så snart det er klart.

Leie forsamlingshus

Søk om sporadisk leie i vår utleiekalender.

Nordre Follo kommune har tre forsamlingshus som både privatpersoner, lag og foreninger kan leie til selskaper og møter. Du kan søke om enten fast eller sporadisk leie av disse. Søknadsfrist for fast leie er 1. mai hvert år. Tildelingen gjelder for ett skoleår.

  • Waldemarhøy ligger i ski sentrum og blir brukt til forsamlingshus og festlokale. 
  • Langhuset er et forsamlingshus som ligger ved idrettsparken på Langhus. Huset leies ut til ulike formål og har møterom og festlokale. Den store salen har plass til 120 personer. Salen kan deles opp i tre mindre rom med delevegger. Det er et godt utstyrt kjøkken i  tilknytning til salen.
  • Kråkstad samfunnshus er forsamlingshus og selskapslokale i Kråkstad tettsted. Storsalen har plass til 120 personer. I tillegg er det en spisesal med plass til 60 personer og et stort kjøkken med kjølerom. Huset er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere o.l.
  • Kirkeveien kafé og aktivitetssenter ligger i 2. etasje i Kirkeveien 3. Dette leies kun ut til lag og foreninger som driver sin virksomhet i tråd med senterets intensjoner, samt til åremålsdager for pensjonister.

For mer informasjon og reservering kan du sende en e-post til Nordre Follo kommune  eller ringe 02178 (kl. 08.30– 15.00). Når du henter nøklene får du samtidig et særreglement for det enkelte bygg. 

For arrangementer med alkoholservering må du søke om skjenkebevilling. Dette gjelder ikke ved lukkede, private selskaper.  Se Alkohol og servering  

Leie torget i Ski

Det er mulig å leie øvre torg og gågata til ulike arrangementer og aktiviteter. Nordre Follo kommune ønsker å skape et levende sentrum med mye aktivitet.

Priser og reglement

Kontakt oss

Utleie idrettshaller