Behandlingstid

Kort fortalt

 • Les om når du kan forvente svar på søknaden din her. Saksbehandlingstiden starter når søknaden er komplett.
 • Målet vårt er å overholde saksbehandlingsfristene.
 • For de enklere sakene med frist på 3 uker må du regne med at det tar 2-3 uker å få svar.
 • For sakene med 12 ukers frist bør du regne 8-12 ukers saksbehandlingstid

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

Målet vårt er å overholde saksbehandlingsfristene.

For de enklere sakene med frist på 3 uker må du regne med at det tar 2-3 uker å få svar.

For sakene med 12 ukers frist bør du regne 8-12 ukers saksbehandlingstid.

2 uker

 • Forhåndskonferanser  

3 uker

 • Igangsettingstillatelser
 • Midlertidige brukstillatelser
 • Ferdigattester
 • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker

 • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra kommune- eller reguleringsplan
 • Felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan
 • Rene dispensasjoner

Forvaltningslovens frister

 • Saker etter markaloven
 • Generelle henvendelser og forespørsler  

Vi regner som utgangspunkt saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke tiden det tar å komplettere søknaden i saksbehandlingstiden.

Fristen løper ikke i den tiden en søknad om dispensasjon ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.  

Kontaktinformasjon