Eksempler på tegninger, situasjonsplan og avstandserklæring

Kort fortalt

 • Her finner du eksempler på ulike tegninger og kart.
 • Avstandserklæringen fylles ut hvis du vil bygge nærmere nabogrensen enn 1- og 4-meterskravet i loven.

Krav til tegninger og kart

Hva du må ha med på tegningene, varierer etter type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder. Det viktigste er at vi får tegninger av alle endringene som skal gjøres, eller alt nytt som skal bygges, slik at vi forstår hva det er søkt om.  

 

Tegningene skal utformes slik:

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger må være i målestokk 1:100
 • Utomhusplan må være i målestokk 1:200. Bruk gjerne farger når du lager utomhusplanen.
 • Situasjonsplan må være i målestokk 1:500. For at det skal bli lett for oss å se hvilken bygning søknaden gjelder, skal du bruke farger eller skravur.
 • Tegningene må ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal.
 • Du må målsette tegningene med relevante mål.
 • Tegningene må ha format A4 eller A3. Ved andre formater må målestokk i A3 oppgis, for nedkopiering.
 • Hvis du leverer digitalt, må du legge hver tegning i egen fil (PDF eller JPG).
 • Tittelfelt må inneholde følgende: type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig foretak. Du kan også ha med anvisningsfigur og himmelretning.
 • Navn på vedlegg må forklare hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje". Tegningen og filen må ha samme navn. 

 

Eksempler på tegninger 

Ny enebolig

Tilbygg til bolig

Garasje

Ombygging

Utomhusplan

Les mer om hva som kreves av tegninger i denne veilederen.

Les mer om hva som kreves av en situasjonsplan her.

 

Avstandserklæring

Et eksempel på en avstandserklæring/samtykke fra nabo for nærbygging finner du her.

 

Kontaktinformasjon