Innsyn i byggesaksarkivet

Kort fortalt

  • Alle saker fra Nordre Follo kommune kan søkes opp i innsynsportalen.
  • Tegninger av godkjente bygg ligger i kommunens arkiver.
  • Kontakt oss for innsyn i de historiske arkivene.

Bygge-, dele- og plansaker er tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.

Her ligger alle dokumenter som sendes til og fra kommunen.

For lettere å finne det du er på jakt etter, kan det være lurt å søke på gårds- og bruksnummeret til eiendommen det gjelder. Søk da på denne måten «gnr./bnr.», eksempelvis slik: «134/173».  

Innsyn i historisk arkiv

Gjelder det dokumenter eller tegninger fra kommunens historiske arkiv (før 2020 i tidligere Ski kommune og tidligere Oppegård kommune), kan du bestille dette ved å sende e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no. Det er viktig at du oppgir hvilken adresse eller gnr./bnr. det gjelder, og hvilke dokumenter du ønsker innsyn i.

 

Kontaktinformasjon