Åpningstider for SFO

Kort fortalt

  • SFO er åpen mandag til fredag før undervisningstid fra kl. 7.15 og etter undervisningstid til kl. 17.00. 
  • SFO er stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret, i tillegg til julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
  • SFO er stengt fire uker i juli: Uke 27, 28, 29 og 30.

Ordinære åpningstider

SFO er åpen mandag til fredag før undervisningstid fra kl. 7.15 og etter undervisningstid til kl. 17.00. 

Åpningstid i ferier

SFO holder stengt julaften og nyttårsaften. SFO holder også stengt onsdag før skjærtorsdag. 

SFO er stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. Du finner oversikt over plandager i skoletidsplanen til Nordre Follo kommune

SFO er stengt fire uker i juli: Uke 27, 28, 29 og 30.

Kontakt oss

Har du spørsmål om SFO?