Åpningstider for SFO

Kort fortalt

  • Nye førsteklassinger kan starte 1. august.
  • SFO er åpen mandag til fredag før og etter undervisningstid.  
  • SFO er stengt fem planleggingsdager per år, i tillegg til julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
  • SFO er stengt fire uker i juli. 

Ordinære åpningstider

SFO er åpen mandag til fredag før undervisningstid fra kl. 07.15 og etter undervisningstid til kl. 17.00. 

Åpningstid i ferier

SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 

SFO er stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. Se Skoletidsplan for Nordre Follo kommune

SFO er stengt fire uker i juli: Uke 27, 28, 29 og 30. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.