Skoleskyss

Kort fortalt

 • Gratis skoleskyss betyr at kommunen dekker reisen til og fra skolen.
 • Elever har rett til gratis skoleskyss hvis skoleveien er lang eller farlig. 
 • De har også rett til gratis skyss ved funksjonsnedsettelse eller skade.  

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

 • Elever på 1. trinn med mer enn 2 km mellom hjem og skole har rett til gratis skoleskyss. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
 • Elever på 2.-10. trinn med mer enn 4 km mellom hjem og skole har rett til gratis skoleskyss. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
 • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss, uavhengig av avstand. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
 • Elever med behov for skyss på grunn av funksjonshemming eller skade/sykdom har rett til dette uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Tilbudet gjelder også skyss til og fra SFO og leksehjelp.
 • Elever i velkomstklassen får gratis skoleskyss når de har lang skolevei. Et barn med delt bosted kan ha rett til skyss fra den ene eller begge foresattes bosted.
 • Et barn med delt bosted kan ha rett til skyss fra den ene eller begge foresattes bosted.
 • Elever som velger å gå på privatskole, har rett til gratis skoleskyss i tråd med opplæringsloven. Retten til skyss gjelder bare innenfor kommunegrensen i den kommunen eleven bor.
 • Rett til gratis skoleskyss for elever som ikke går på nærskolen, blir avgjort etter en konkret vurdering. 

Hvordan søke?

Du kan søke om skoleskyss via linken nedenfor.

Søk om skoleskyss

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din for mer informasjon om skoleskyss.

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring