Skoletilhørighet

Kort fortalt

  • Kommunen er delt inn i skolekretser.
  • Adressen i folkeregisteret bestemmer hvilken skolekrets barna tilhører. 
  • Det er mulig å søke om plass på en annen skole, men eleven har ikke rett til plass. 

Skolekretser for barneskoler

Nordre Follo kommune har 15 barneskoleskolekretser. Disse er basert på geografisk avstand, topografi og farlig skolevei. 

Skolekretser til barneskolene i Nordre Follo 

Skriv inn adresse i kartet for å se hvilken skolekrets du tilhører. Du kan også navigere direkte i kartet.

Skolekretser for ungdomsskoler

Nordre Follo kommune har åtte ungdomsskolekretser. Disse er basert på geografisk avstand, topografi og farlig skolevei. 

Skolekretser til ungdomsskolene i Nordre Follo

Sriv inn adresse i kartet for å se hvilken skolekrets du tilhører. Du kan også navigere direkte i kartet.

Forskrift om skoletilhørighet

Forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt av kommunestyret i februar 2021. Forskriften gjelder for alle grunnskoleelever i Nordre Follo kommune. Unntak gjelder for elever som på vedtakstidspunktet har fått plass på en annen skole. 

Forskrift om skoletilhørighet (PDF)

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring