Parkeringsbot

Kort fortalt

 • Du betaler parkeringsboten ved å følge fremgangsmåten som står på den gule lappen
 • Har du fått en parkeringsbot, kan du klage 
 • Se hvilke klager som kan, og ikke kan, føre frem

Slik betaler du parkeringsboten

Du betaler parkeringsboten (også kalt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Hva kan du få i bot?

Brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften

Feilparkerer du i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften er parkeringsgebyret på 900 kroner.

Du må betale parkeringsboten innen tre uker fra den datoen du fikk boten (dato for ileggelse).

Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du eventuelt klager.

Brudd på vilkårsparkering

Hvis du

 • parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis), vil du få en bot på 990 kroner.
 • ikke har betalt for parkeringen, parkerer lengre enn tillatt, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en bot på 660 kroner.
 • glemmer å trekke billett på steder med gratis parkering eller står på reservert parkering, vil du få en bot på 330 kroner.

Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du også et purregebyr på 35 kroner. Hvis du klager, krever vi ikke inn boten før klagen din er behandlet.

Se også satser i parkeringsforskriftens paragraf 36.

Betalingsinformasjon

Betal til kontonummer: 1506.31.56067.

Bruk alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet parkeringsboten.

Klage på parkeringsbot

Eksempler på klager som ikke fører frem

Du får ikke medhold hvis du har

 • betalt avgift til annet kjøretøy enn det som er parkert.
 • betalt avgift til feil parkeringsselskap.
 • stanset eller parkert i strid med trafikkreglene § 17, vegtrafikkloven § 3 og 1, skiltforskriften eller parkeringsforskriften.
 • valgt å ikke betale avgiften med mynt eller på annen måte hvis det ikke var mulig å betale med kort på automaten.
 • har parkert uten tillatelse på en HC-plass.
 • feilparkert fordi andre gjør det.
 • feilparkert på grunn av plassmangel.
 • parkert over to parkeringsplasser.
 • ladet bilen på parkeringsplass som ikke er skiltet “under lading”.
 • parkert bensin/dieselbil på parkering for elbil og ladbar hybridbil.
 • tastet inn feil registreringsnummer på parkeringsautomaten.

Klager som kan føre frem

Du kan få medhold i klagen hvis

 • kjøretøyet er stjålet og du har politianmeldt forholdet.
 • sykehus, bilbergingsfirma og lignende kan dokumentere akutte hendelser.
 • du kan fremlegge gyldig HC-kort i etterkant. Da kan bot på 990 kroner for parkering på HC-plass reduseres til 660 kroner.

Ønsker du å klage på parkeringsboten, kan du fylle ut skjemaet under:

Klageskjema 

Selv om du klager på en parkeringsbot, må den betales innen tidsfristen. 

Hvis du har fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (gul lapp), må du klage på denne skriftlig. Klager behandles ikke på telefon.

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Trafikktjenesten

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Vakttelefon kvelder og helger: 94 00 72 91

Trafikktjenesten