Parkering

Kort fortalt

 • Vær oppmerksom på nye regler for avgiftsparkering fra 1. januar 2022.
 • Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett å komme frem på offentlige veier i kommunen.
 • Personer som har vanskelig for å forflytte seg kan søke om HC-kort.
 • Kommunen kan dele ut parkeringsgebyr.
 • Du kan klage på gebyrer.

Priser på kommunale parkeringsplasser

Fra og med 1. januar 2022 gjelder nye avgifter for parkering i Nordre Follo kommune. 

På parkeringsplasser innenfor kjernen av Ski og Kolbotn gjelder følgende priser:

 • Kr 30,- per time, kl. 08 – 20 hverdager, kl. 08 – 20 lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.
 •  Begrenset tid; maks ett døgn  

På parkeringsplasser utenfor bykjerne gjelder følgende priser:

 • Kr 10,- per time, kl. 08 – 16 hverdager unntatt offentlige høytidsdager.
 • Begrenset tid; maks ett døgn

Kommunen har et samarbeid med EasyPark for betaling på kommunale parkeringsplasser. Dette gjelder også ansattparkering.

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy og MC

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne kjøretøy. MC-er betaler parkeringsavgift. Elbiler har tidligere betalt halv parkeringsavgift og MC har tidligere parkert gratis.

Døgnkort og månedskort for parkering opphører

Tilbud om kjøp av døgnkort og månedskort for betaling for parkering på offentlige kommunale parkeringsplasser opphører.

Hvor kan jeg lade el-bilen?

Her finner du oversikt over både kommunale og private ladeplasser i kommunen.

Se kart over ladestasjoner her.

Sykkelparkering på stasjonen

Du finner sykkelhotell ved følgende fire togstasjoner: Kolbotn, Vevelstad, Rosenholm og Ski. I sykkelhotellene kan du parkere sykkelen innelåst og under tak. Sykkelhotellene eies og driftes av Bane NOR.

Du får parkeringsavtale og tilgang til hotellet i appen «Bane NOR parkering». Et abonnement varer i 30 dager og koster 50 kroner. Sykkelhotellene er døgnåpne og kameraovervåket.

Slik fungerer det:

 • Last ned appen «Bane NOR parkering» gratis i App Store eller Google Play. Inngå avtale og registrer betalingsmåte. Tilgangen er knyttet til din mobil og gjelder kun for ett sykkelhotell. Etter inngått avtale, trykk "LÅS OPP" for å åpne porten til sykkelhotellet. OBS. Åpning av porten kan ta inntil 30 sekunder. Tilgangen koster 50 kroner og varer i 30 dager. Avtalen fornyes automatisk ved utløp av perioden. Du vil få varsel på SMS før perioden fornyes.

Merk at den låsbare delen av sykkelhotellet ved Ski stasjon ikke er åpnet ennå. Imens er det fortsatt mulig å parkere sykkelen i den ulåste delen under tak. Dette er gratis.

Se nettsidene til Bane NOR

Parkering på stasjonen

Bane NOR har parkeringsplasser på mange stasjoner rundt om i landet. 

Få mer informasjon om parkering ved stasjonen på banenor.no

Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten.

Telefon 02178 (hverdager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet.
  Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid.
 • På offentlige parkeringsplasser, som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
 • HC-kort må vises tydelig i frontrute med gyldighetsdato lett synlig.

Slik søker du

Søk om HC-kort

Vedlegg du må legge ved søknaden:

 1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
 2. Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
 3. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 4. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjemaet)

Saksbehandlingstid

Vi har normalt tre ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen ved utsending fra oss.

Klage

Får du avslag kan du klage. Du finner informasjon om dette i avslagsbrevet.

Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsboten (også kalt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Hva koster det?

Størrelsen på boten er avhengig av grad av overtredelse. Se satser i parkeringsforskriftens paragraf 36.

Brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften

 • Feilparkerer du i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften er parkeringsgebyret 900 kroner.

Brudd på vilkårsparkering

 • Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) vil du få en kontrollsanksjon på 990 kroner.
 • Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en kontrollsanksjon på 660 kroner.
 • Hvis du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) eller står på reservert parkering, vil du få en kontrollsanksjon på 330 kroner.

Betalingsfrist

Parkeringsgebyr ved brudd på vegtrafikkloven, trafikkregler eller skiltforskrift

Betalingsfristen for parkeringboten er tre uker fra den datoen du fikk boten (dato for ileggelse).
Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du eventuelt klager.

Kontrollsanksjon ved brudd på vilkårsparkering

Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du også et purregebyr på 35 kroner. Hvis du klager, krever vi ikke inn kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.

Betalingsinformasjon

Betal til kontonummer: 1506.31.56067.
Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet parkeringsboten.

Klage på parkeringsbot

Ønsker du å klage på parkeringsboten, kan du fylle ut skjemaet under:

Klageskjema 

Selv om du klager på et parkeringsgebyr må boten betales innen tidsfristen.

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Vakttelefon kvelder og helger: 94 00 72 91

Trafikktjenesten