Hvor kan du parkere?

Kort fortalt

 • Du kan søke etter antall plasser, ladeplasser og HC-plasser på Vegvesenet.no
 • Om vinteren blir det satt opp «parkering forbudt»-skilt i hele eller deler av noen veier i kommunen.
 • Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten i kommunen

Hvor er det parkeringsplasser?

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Du kan også se hvor det er kommunale og private parkeringsplasser i Ski og på Kolbotn i dette kartet:

Parkeringsforbud vinteren 2023/2024

Om vinteren blir det satt opp «parkering forbudt»-skilt i hele eller deler av enkelte veier i kommunen. Dette gjør det lettere for mannskapet å brøyte og rydde veien for snø.

Parkeringsforbudet gjelder fra 15. oktober til 15. mai.

Dette gjelder:  

 • Bekkeliveien fra Utsiktsveien til Pastor Løkens vei, begge sider.
 • Byåsveien. Gjelder nordsiden.
 • Frydenbergveien nordre del fra Maries vei og helt inn. Gjelder begge sider.
 • Furulia fra krysset Furusetåsen/Furulia og frem til bom. Gjelder begge sider av veien.
 • Huldrefaret fra Hareveien til Tors vei. Gjelder sørsiden.
 • Jegerveien, fra Østagløttveien og helt inn. Gjelder begge sider.
 • Kongeveien fra grusplassen og nordover. Gjelder begge sider.
 • Kringsjåveien. Gjelder begge sider siste delen mot Myraparkveien.
 • Myrvollveien fra Haukeliveien til Vinkelveien. Gjelder vestsiden.
 • Myrvollveien fra Åsmyrveien, ned mot Jerpeleina. Gjelder begge sider.
 • Nordbråtenveien fra Fjellveien til nr. 8c. Gjelder begge sider.
 • Nordåsveien fra krysset Elgfaret til bommen i nord. Gjelder begge sider.
 • Ole Bulls vei fra Edvard Griegs vei, til Rikard Nordraaks vei. Gjelder høyre side. (like husnummer).
 • Ormerudveien fra Radka Toneffs vei i syd til Radka Toneffs vei i nord.
 • Radka Toneffs vei fra Ormerudveien i nord til nr. 34. Gjelder begge sider.
 • Radka Toneffs vei fra Ormerudveien syd til Ilaveien, begge sider fra nr. 12 A.
 • Rikard Nordraaks vei fra krysset Halfdan Kjerulfs vei til krysset Ole Bulls vei. Gjelder begge sider.
 • Sigrid Undsets vei fra barnehagen til Wergelands vei. Gjelder kun vestsiden.
 • Skiveien fra nr. 236 sydover til Tussestien. Gjelder begge sider.
 • Skogkanten fra Mellomveien og sydover. Gjelder begge sider.
 • Slåbråtveien fra krysset Sætreskogveien og opp til bommen. Gjelder begge sider.
 • Stenfeltbakken. Gjelder begge sider fra krysset Stenfeltlia.
 • Utsiktsveien fra nr. 35 til nr. 29. Gjelder østsiden.
 • Utsiktsveien fra nr. 35 til kryss. Gjelder vestsiden.

Hvordan forholde seg til skiltingen?  

Skilt 372 «parkering forbudt» og 376.2 «sone med parkeringsforbud» forbyr parkering i veibanen, veiskulder og grøft/sideareal.

I praksis betyr det at parkering nærmere veibanen (vegskulder og grøft) er en del av veien og omfattes av parkeringsforbudet. 

Senest 24 timer etter at parkeringsskiltene er satt opp, må du som fører eller eier kjøretøyet rette deg etter de nye bestemmelsene.

Se også Forskrift om Offentlig parkeringsgebyr § 4. Undersøkelsesplikt.

Parkering på stasjonen

Bane NOR har parkeringsplasser på mange stasjoner rundt om i landet. 

Få mer informasjon om parkering ved stasjonen på banenor.no

Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten.

Telefon 02178 (hverdager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Trafikktjenesten

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Vakttelefon kvelder og helger: 94 00 72 91

Trafikktjenesten