Priser for parkering

Kort fortalt

 • Se priser for å parkere innenfor og utenfor bykjernen i Ski og Kolbotn
 • Har du elbil eller hydrogendrevet bil/MC, betaler du full parkeringsavgift
 • I Kolbotnveien 21-35 og 40-44 og Idrettsveien 24 er det urskiveparkering

Priser på kommunale parkeringsplasser

Nye avgifter for parkering fra og med 1. februar 2024

På parkeringsplasser innenfor kjernen av Ski og Kolbotn gjelder følgende priser:

 • Kr 45,- per time, kl. 08 – 20 hverdager, lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.
 • Maks tre timer parkering

På parkeringsplasser utenfor bykjernen gjelder følgende priser:

 • Kr 15,- per time, kl. 08 – 15 hverdager, unntatt offentlige høytidsdager.
 • Begrenset tid; maks ett døgn

På Ski sykehus er det betaling for parkering kl. 8 – 15 mandag til fredag. 

Noen steder kan du parkere lenger

Vi har lengre maks parkeringstid på fire plasser innenfor bykjernen i Ski:  

 • A3 Rådhuset øst – maks et døgn
 • A4 Rådhuset – maks et døgn
 • A5 Eldresenteret – maks et døgn
 • A10 Ski nye kirke – maks et døgn
 • Vestråt p-plass – fra 3 timer til maks et døgn
 • Oppegård Rådhuset syd - fra 3 timer til maks et døgn
 • Kapellveien p-plass - fra 3 timer til maks et døgn

Alle andre p-plasser innenfor sentrumskjernen har maks tre timer parkering.

Døgnkort og månedskort for parkering opphører

Tilbud om kjøp av døgnkort og månedskort for å betale for parkering på offentlige kommunale parkeringsplasser opphører.

Du kan betale med app

Kommunen har et samarbeid med Easypark, Parklink, Flowbird og Apcoa Flow for betaling på kommunale parkeringsplasser. 

Google Play

App store

P-automatene har nummerinntasting

Alle parkeringsautomatene i Nordre Follo har nummerinntasting. Det betyr at du skal taste inn registreringsnummeret på bilen på automatene ved ankomst.

Du kan be om kvittering hvis du har behov for det.

Du trenger ikke legge billett i frontruta hvis registreringsnummeret på bilen er tastet inn i automaten. Det er ditt eget ansvar å sjekke at registreringsnummeret er tastet riktig inn på automaten.

Du vil ikke få medhold i klagen din, hvis registreringsnummeret er feil tastet inn. 

Du kan også bruke EasyPark og Parklink som et alternativ.

Urskiveparkering i Kolbotnveien og Idrettsveien 24

Utenfor Kolbotnveien 21-35 og 40-44 må du ha urskive med ankomsttid synlig i frontruten for å parkere gyldig på disse plassene.

Det blir snart en endring av skiltet i Idrettsveien 24. Da må du ha urskive/ankomsttid synlig i bilen for å stå 1 time i gaten fra skiltet blir satt opp. Du kan som alternativ bruke EasyPark, takstgruppe 1524, og da trenger man ikke å bruke p-skive.

Urskive kan fås kjøpt hos de fleste bil-, verktøy- og jernvareforretninger. Vi godtar elektronisk registrering via EasyPark, Parklink, eller en enkel papirlapp i frontrute som viser ankomsttid.

Elbiler, hydrogendrevne biler og MC

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne kjøretøy. MC-er betaler parkeringsavgift.

Elbiler har tidligere betalt halv parkeringsavgift og MC har tidligere parkert gratis.

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Trafikktjenesten

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Vakttelefon kvelder og helger: 94 00 72 91

Trafikktjenesten