Trefelling og veltede trær

Kort fortalt

  • Kommunen feller risikotrær på kommunens grunn. Utover dette feller eller beskjærer vi trær på areal kommunen eier som er i strid med naboloven § 3.
  • For trær som har veltet og er til hinder for trafikken kontakt:
    • Dagtid: epost til vei-park@nordrefollo.kommune.no eller ring Innbyggertorget på 02178
    • Etter kl. 15.00: Vei og parks vakttelefoner: 90 82 73 20/90 98 17 64

Trefelling

Kommunen feller risikotrær på kommunens grunn. Utover dette feller eller beskjærer vi trær på areal kommunen eier som er i strid med naboloven § 3. Vi tar hensyn til fuglenes hekkeperiode. På grunn av opprydningsarbeidet feller vi løvtrær før løvsprett eller etter løvfall.

Trær som utgjør en risiko kan dere melde fra om til oss via "Meld feil" her på kommunens nettside.

Kontaktinformasjon

For trær som har veltet og er til hinder for trafikken kontakt:

  • Dagtid: send e-post til vei-park@nordrefollo.kommune.no eller ring Innbyggertorget på 02178
  • Etter 15.00 ring Vei og parks vakttelefoner: 90 82 73 20/90 98 17 64