Trefelling og veltede trær

Kort fortalt

  • Kommunen feller risikotrær på kommunens grunn. Utover dette feller eller beskjærer vi trær på areal kommunen eier som er i strid med naboloven § 3.
  • For trær som har veltet og er til hinder for trafikken, kontakt:

Vil du melde fra om et farlig tre?

Med farlige trær mener vi for eksempel trær som er døde, skadet eller på annen måte til risiko for publikums sikkerhet. Trær som utgjør en risiko kan dere melde fra om til oss via meld feil her på kommunens nettsider.  

Har du innspill til trær vi bør håndtere?

Med håndtering mener vi beskjæring av trær, felling eller tynning av områder.

Du kan sende inn ditt innspill her.

Alle innspill blir registrert og synlige for oss. Vi svarer ikke ut registrerte innspill. Derimot tar vi med oss innspillene som del av vår vurdering av hvor vi skal håndtere trær i vinterhalvåret.  

Kontaktinformasjon

For trær som har veltet og er til hinder for trafikken, kontakt:

  • På dagtid: Send e-post til vei-park@nordrefollo.kommune.no eller ring innbyggertorget på 02178
  • Etter kl. 15.00 ring vei og parks vakttelefon: 90 82 73 20