Trefelling og veltede trær

Kort fortalt

 • Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder.
 • For trær som har veltet og er til hinder for trafikken kontakt:
  • Dagtid: epost til vei-park@nordrefollo.kommune.no eller ring Innbyggertorget på 02178
  • Etter kl. 15.00: Vei og parks vakttelefoner: 90 82 73 20/90 98 17 64

Trefelling

Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder.

Vi behandler søknader om trefelling hovedsakelig i vinterhalvåret. Du får svar på søknaden med vår vurdering av om trefellingen bør skje helt eller delvis.

Kommunen feller først og fremst risikotrær. Utover dette feller vi trær hvis vi har kapasitet. Vi tar hensyn til fuglenes hekkeperiode. På grunn av oppryddingsarbeidet feller vi løvtrær før løvsprett eller etter løvfall.

Kommunen gir i mange tilfeller søkeren lov til å felle trærne selv, for egen regning og risiko. Beboeren får veden og må rydde etter avtale. Hvis beboeren ikke rydder, vurder kommunen å fakturere kostnadene for merarbeid.

Vurderinger

 • Er trærne en fare for barn som leker, folk som ferdes i området eller for bygninger?
 • Hindrer trærne sol og lys i forhold til plassering/ høyde/ tetthet?
 • Trærnes art, alder og kondisjon
 • Estetiske vurderinger i området som helhet
 • Klimatiske forhold, spesielt økt vind
 • Er det enighet/ uenighet i nabolaget
 • Hensyn til biologisk mangfold på stedet
 • Grannelova

Søknad

Du kan sende søknad til kommunen via dette elektroniske skjemaet.

Kontaktinformasjon

For trær som har veltet og er til hinder for trafikken kontakt:

 • Dagtid: send e-post til vei-park@nordrefollo.kommune.no eller ring Innbyggertorget på 02178
 • Etter 15.00 ring Vei og parks vakttelefoner: 90 82 73 20/90 98 17 64