Trefelling og veltede trær

Kort fortalt

  • Du kan felle trær på egen eiendom uten å søke om lov, med noen unntak. 
  • Vi feller risikotrær, og trær som er i strid med naboloven, på kommunens eiendom 
  • Har du oppdaget et tre som har veltet og er til hinder for trafikken, ta kontakt med oss:

Hogge ned trær på din eiendom

Du kan hogge ned trær på din egen eiendom uten å måtte søke om lov.

Du kan ikke felle det hvis

Husk at store trær er viktige leveområder for en del arter, blant annet mange insekter og fugler.

Å ta vare på større trær i tettbebygde strøk betyr derfor mye for det biologiske mangfoldet. Hvis du likevel velger å fjerne trær, oppfordrer vi til at du hogger utenfor hekkeperioden. Det vil si ikke mellom 1. april og 31. juli.

Se også naturmangfoldloven

Melde fra om et farlig tre

Vi feller trær på kommunens eiendom som kan falle ned og skade folk eller eiendom. Det kan være trær som er døde, skadet eller som på en annen måte er en risiko.

Meld fra om farlige trær   

Send innspill til trær vi bør felle eller beskjære

Vi feller eller beskjærer trær, eller tynner ut områder, på kommunens eiendom. 

Vi feller eller beskjærer også trær på kommunens eiendom som er i strid med naboloven § 3. Kommunen feller ikke trær på privat eiendom.    

Send innspillet ditt her

Alle innspill blir registrert. Du vil ikke få et svar fra oss, men vi bruker innspillet ditt til å vurdere hvilke trær vi skal håndtere i vinterhalvåret.

Kontaktinformasjon

For trær som har veltet og hindrer trafikken, kontakt: