Barnehagen ligger innerst i Bekkefaret på Siggerud, tett inntil skogen med de flotte turmulighetene det gir oss.

Slik jobber vi

Barnehagens visjon er Sammen i undring, latter, lek og læring. 

Siggerud gård er en barnehage inspirert av Reggio Emilia filosofien, en filosofi som tar utgangspunkt i barnet som intelligent og kompetent. I det pedagogiske arbeidet tar vi utgangspunkt i barnas egne forutsetninger. Det er prosessen og ikke det ferdige produktet som er interessant. Her kommer barnets kreative evne til syne og det er her læringen skjer.

I årsplanen kan du lese om barnehagens mål og satsingsområder. 

Årsplan

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.    

Svarprosent i 2017 var 75,38 %.

 • Ute og innemiljø 3,8
 • Barnets utvikling 4,6
 • Informasjon 4,1
 • Barnets trivsel 4,7
 • Total tilfredshet 4,4  

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.00–16.45.
 • Lørdag–søndag: Stengt.  

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder    
Marie Jönsson
Telefon 47 90 90 12  

Rød (0-1 år)
Telefon 97 12 84 60  

Blå (2 år) 
Telefon 94 72 25 67  

Grønn (3-4 år) 
Telefon 97 10 82 64  

Gul (4-6 år) 
Telefon 97 10 87 94 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Siggerud gård barnehage

Besøksadresse:

Bekkefaret 10
1404 Siggerud

Telefon: 47 90 90 12

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Siggerud 
 • Avdelinger: 4
 • Antall godkjente plasser: 82
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Marie Jönsson
Telefon 47 90 90 12  

Besøksadresse
Bekkefaret 10, 1404 Siggerud  

Postadresse
Bekkefaret 10, 1404 Siggerud  

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Siggerud gård barnehage

Besøksadresse:

Bekkefaret 10
1404 Siggerud

Telefon: 47 90 90 12