Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

Temaet for 2023 er «Vi trenger å høre til» #lagplass.

Nordre Follo kommune er med og markerer dagen sammen med blant andre Follo DPS og Fontenehuset Nordre Follo.

Arrangementene blir lagt ut på verdensdagen.no og markeres på ulike dager gjennom uke 41 og 42.

Arrangementer i Nordre Follo kommune

9. oktober

Kl. 18.00–21.00
Foredrag/kortkurs «God å snakke med»:
Gratis samtalekurs for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner.
For mer informasjon, ring: 93 48 68 84.
Sted: Langhus kirke (Kirkens SOS)

10. oktober

Kl. 06.30–08.30
Flere aktører og samarbeidspartnere står på felles stand ved stasjonsområdene Ski, Vevelstad, Greverud og Kolbotn. 

Det blir delt ut kaffe og informasjonsmateriell til forbipasserende og pendlere. Sammen ønsker vi å opplyse om verdensdagen og hvilke tilbud som finnes i Nordre Follo kommune.

Aktørene som deltar i år:
Frivilligsentralene i Nordre Follo, Rask psykisk helsetjeneste, Fontenehuset Nordre Follo, Aktivitetstilbud Psykisk helse og rus, Diakontjenesten i Den norske kirke, Kvinneorganisasjonen Lajna Imaillah Norge (Ahmadiyya muslimsk trossamfunn), Seniorkontaktene, Nordre Follo kvalifiseringssenter, Follo DPS BUP ARA, Mork samlokaliserte boliger, med flere.

Kl. 08.30–17.00
Fontenehuset Nordre Follo har åpent hus med
fortløpende omvisninger. Enkel bevertning.
Velkommen innom!
Sted: Idrettsveien 20, Ski

Kl. 10.00–13.00
Tur rundt Tussetjern
med Frisklivssentralen Nordre Follo
Oppmøte kl. 10.00: Badeplassen.
PS. Ta med niste og badetøy

Kl. 09.30–17.00
Åpen dag på Fontenehuset Nordre Follo
Omvisninger og enkel bevertning/kaffe.

Kl. 12.30–14.30
Seniortreff på Tårnåsen aktivitetssenter m/Verdensdagen som tema.
Seniorkontakten deltar.

Kl. 15.30–17.00

Stands på Ski storsenter
Her kan du komme å få mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene.
Blant andre: diakontjenesten i Den norske kirke, Nordre Follo frivilligsentral - Ski, Aktivitetstilbud Kjeppestad og Kornmoveien og Kvinneorganisasjonen Lajna Imaillah Norge (Ahmadiyya muslimsk trossamfunn)

Stands på Kolbotn torg
Her kan du komme og få mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene.
Blant andre: Rask psykisk helsehjelp og diakontjenesten i Den norske kirke.

Oppegård og Ski Sanitetsforening serverer vafler på helsestasjonene på Kolbotn og i Ski.

12. oktober

Kl. 11.00–13.30
Kulturkafé på Frivilligsentralen i Ski med psykisk helse som tema.

12. oktober kl. 19.40
Kinoforestilling «Ola – en helt vanlig uvanlig fyr» på Kolben kino. Ulike stands i tilknytning til visningen.

13. oktober

Kl. 14.00–17.00
Stands på Kolbotn torg
Frivillighetssentralen på Kolbotn og Oppegård, Ski Sanitetsforening og elever fra «innsats for andre» har stand på Kolbotn torg med utdeling av humørpiller, roser og det blir mange gode prater.

19. oktober

Kl. 11.00–14.30
Seniormesse på Kolben kulturhus (seniorsenteret i 3. etasje):
Åpen messe for seniorer og pårørende.

Kl. 10.00–14.00
DPS/BUP/ARA arrangerer Åpen dag i egne lokaler i Åsenveien 3:
Variert program med stands i kantina fra flere av aktørene.

Program

Uke 38–41

Forebyggende psykisk helseteam / RPH inviterer og oppfordrer alle bedrifter i nærområdet til å markere årets verdensdag ved å #lagplass på sin arbeidsplass.

Flere ulike kurs og gruppetilbud starter også opp denne høsten

Flere av disse arrangementene er et samarbeid mellom ulike aktører i Nordre Follo kommune.

Årets arrangører og hva vi tilbyr gjennom året

Frisklivssentralen gir hjelp i å endre levevaner, og mestre helseutfordringer fysisk og psykisk.

Sjekk nettsidene for kurs, treninger og resept

Aktivitetstilbud er en kommunal tjeneste som tilbyr sosiale møteplasser og gruppe-aktiviteter på Kjeppestad gård, Kornmoveien og i nærområdet.

Se kommunens nettsider for mer info.

Fontenehuset Nordre Follo er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har/ har hatt psykiske helseutfordringer. Gratis, ingen henvisning.

Tlf.: 62 00 33 66
E-post: post@fontenehuset-nordrefollo.no

Nordre Follo kvalifiseringssenter består av flyktningtjeneste og voksenopplæring.
Sammen har vi ansvar for å bosette nye flyktninger og tilby introduksjonsprogram, norskkurs og/eller grunnskole for voksne etter opplæringsloven.

Vi holder til i Gamle Oppegård rådhus.

Seniorkontaktene gir informasjon, råd og tips til hvordan man selv kan få en aktiv og meningsfull alderdom ut fra egne forutsetninger.

Vi holder også kurset «Takk bare bra» – et kurs i mestring og forebygging av depresjon for de over 60 år.

Tlf.: 95 73 64 37 / 46 50 32 85

Frivilligsentralene i Nordre Follo er sosiale møteplasser med mange ulike tilbud, frivillige ønskes.

I samarbeid med Utafor Boksen kan vi hjelpe med hagearbeid / praktisk arbeid. Vi gir bort ved og kjører ut varm mat.

Tlf.: 99 21 68 23 (Ski) og tlf.: 97 65 31 31 (Kolbotn)

Lajna Imaillah Norge (kvinneorganisasjon (LIM) i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn) – er opptatt av kvinners helse og velvære.

Vi tilbyr helseseminar, studentkveld, treningsgrupper og besøkstjeneste. Ta kontakt hvis du ønsker å ta en prat – Lajna.no

Den Norske Kirke har tilbud om samtale, sorggruppe (Sorg Omsorg), besøks-tjeneste, åpne kirker, samt mange ulike fellesskap.
Tlf.: 67 20 82 00, kirken.no/nordrefollo

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for personer med milde til moderate psykisk plager.

Ring 90 77 11 66 på hverdager kl. 12.00–13.30

Mork gruppetilbud for de med alvorlig psykisk uhelse. Tilbyr blant annet musikkgrupper, turgrupper, kreativ gruppe og matlaging.

For mer informasjon kontakt Inntaksteamet for psykiske helsetjenester på tlf.: 66 81 50 70

DPS Follo utreder og behandler psykiske problemer og lidelser hos voksne over 18 år.

BUP Follo tilbyr utredning og behandling til de under 18 år med psykiske lidelser/problemer og deres familier,
hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.

ARA Follo utreder og behandler alvorlige avhengighetslidelser i kombinasjon med psykisk lidelse som krever håndtering i spesialisthelsetjenesten.

Din fastlege kan henvise til DPS, ARA eller BUP.

Sist endret: 28.09.2023